Ahlers steunt oproep VEA naar nieuwe Lean & Green-expediteurs

Expediteursvereniging VEA roept haar leden opnieuw op om in een Lean & Green-traject te stappen voor duurzamere logistiek. De eerste logistiekspelers behaalden vorig jaar een Lean & Green-certificaat. Wij legden ons oor te luisteren bij Ahlers.

Ahlers, Gosselin en Jas Forwarding haalden vorig jaar hun Lean & Green-certificaat. Maar wat was voor Ahlers de reden om in het Lean & Green-traject te stappen? CCO Dirk Van Hoomissen: “Ahlers wil zich als logistieke dienstverlener engageren om logistiek efficiënter en duurzamer te organiseren. De deelname aan het Lean & Green-programma van het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) is vervolgens een logische stap in deze ontwikkeling en het engagement van Ahlers om een CO2-reductie te bekomen voor de stromen van de klanten.”

Een bedrijf ‘Lean & Green’ maken is geen klein klusje, al is het volgens Van Hoomissen wel doenbaar. “Het vergt voornamelijk focus”, zegt hij. “Lean & Green is dan ook geen eenmalige activiteit. Het is een engagement dat verweven is in onze dagdagelijkse activiteiten en het is een deel van ons DNA geworden. Dit zowel wat onze klantenaanpak betreft, als intern binnen de eigen organisatie, waar het sustainabilityteam van Ahlers een belangrijke rol in speelt.”

Niet alleen 

Een bedrijf staat er niet alleen voor: VEA en VIL begeleiden de kandidaten. “Daarnaast volgen we ook wat er beweegt op het gebied van bijvoorbeeld methodologieën omtrent emissieberekeningen. Dit om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen”, klinkt het.

Ahlers ging voor een concreet commitment: 20% minder CO2-uitstoot tegen 2021 in alle transporten exclusief maritiem transport.  “De maatregelen die we hiervoor genomen hebben kaderen binnen een modale shift, horizontale samenwerking door voor- en natransportcombinaties te zoeken, netwerk design en optimalisatie en het sensibiliseren van onze eigen organisatie en onze klanten”, zegt Van Hoomissen.“Deelname aan Lean & Green geeft een goed kader om rond sustainability te beginnen werken en het mobiliseert de organisatie rond een onderwerp dat van belang is voor iedereen.”

Niet voor het geld

Voor het geld moet je het evenwel niet doen. “Lean & Green brengt op zich geen geld op. Specifieke projecten errond kunnen wel een positief effect hebben of zorgen voor verdere synergieën. Financieel voordeel mag ook niet de beslissende factor zijn om aan het Lean & Green-programma deel te nemen”, besluit Van Hoomissen.

Michiel Leen