Duurzaamheid: welke initiatieven nemen de grote rederijen? – deel 2

Nieuws, Scheepvaart
Koen Dejaeger
De 'Al Zubara' (19.870 teu) van Hapag-Lloyd bij Containerterminal Wilhelmshaven (CTW)
De ‘Al Zubara’ (19.870 teu) van Hapag-Lloyd bij Containerterminal Wilhelmshaven (CTW) © HLAG

In het meest recente Flowsmagazine omtrent duurzaamheid, leggen we aan de grote rederijen de vraag voor welke acties zij concreet ondernemen en wat het oplevert. Niet alle rederijen waren happig om te antwoorden. MSC en Hapag-Lloyd deden dat wel. Vandaag leest u de antwoorden van Hapag-Lloyd.

Het maritiem transport vormt de ruggengraat van de wereldwijde handel. Op weg naar een meer duurzame samenleving komt ook de scheepvaart steeds meer onder de aandacht. Welke initiatieven ontwikkelen rederijen om hun activiteiten te vergroenen? En hoe vertaalt zich dat naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge? De Flows-redactie stuurde dezelfde vragenlijst naar CMA CGM, COSCO en Grimaldi. Zij waren niet in staat om binnen de gewenste termijn onze vragen te beantwoorden of weigerden te communiceren. Samen met Hapag-Lloyd en MSC behoren CMA CGM, COSCO en Grimaldi tot de grootste rederijen die Port of Antwerp-Bruges aanlopen wat betreft tonnage.

Tegen 2030 wil de EU de netto-uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990. Vanaf 2050 wil de unie geen broeikasgassen meer uitstoten. De opname van de maritieme sector in het EU-ETS (het Europese emissiehandelssysteem) moet de scheepvaart aanmoedigen om versneld te decarboniseren. De totale impact van de scheepvaart zou 3% vertegenwoordigen van de wereldwijde CO2-uitstoot. De overgrote meerderheid van de circa 100.000 vrachtschepen die dagelijks onderweg zijn en 90% van alle goederen de wereld rond vervoeren, vaart op zware stookolie. Op 7 juli 2023 bereikten de 175 lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie een historische overeenkomst: “in of nabij” 2050 moet de scheepvaart een netto-nuluitstoot bereiken.

De tekst spreekt over “richtinggevende”, en dus niet-dwingende, doelen. Wel zijn er checkpoints opgenomen: tegen 2030 moet de vervuilende uitstoot met minstens 20% beperkt worden, met 30% als streefdoel. Tegen 2040 moet de uitstoot zeker 70% lager liggen, terwijl er naar een inperking van 80% gestreefd wordt. In of nabij 2050 moet dan de nuluitstoot worden bereikt. Tegen die achtergrond polste Flows naar de visie en de initiatieven van enkele grote rederijen. U vindt hier hun antwoorden.

Hapag-Lloyd

Wat is de politiek van het moederhuis op het vlak van duurzaamheid?

“Duurzaamheid vormt een belangrijke pijler van onze strategie. We richten ons op ambitieuze doelen om onze impact op het milieu te minimaliseren en op een maatschappelijk verantwoorde manier te handelen. Decarbonisatie staat centraal in onze strategie en ons overkoepelende doel blijft om in 2045 klimaatneutraal te zijn – met andere woorden vijf jaar eerder dan vastgelegd in het Akkoord van Parijs.”

Hoe vertaalt zich dat naar de havens van Antwerpen en/of Zeebrugge, zowel in het gebruik van de schepen die hier opereren als in de terminals die ze hier aandoen?

“Onze twaalf bestelde dual-fuel containerschepen van 23.660 TEU, kunnen varen op vloeibaar aardgas (lng) en zullen dus tot 25% minder CO2 uitstoten. Deze worden ingezet in onze diensten tussen Azië en Europa; Antwerpen maakt deel uit van deze trade.”

Welke (grootschalige) bunkermogelijkheden zien jullie voor ammoniak, lng en andere alternatieve brandstoffen in de Vlaamse havens? Waar en wanneer zal dit mogelijk zijn?

“Indien geproduceerd met hernieuwbare energie, kunnen toekomstige alternatieve brandstoffen zoals methanol of ammoniak bijna koolstofneutraal zijn. Welke van deze brandstoffen uiteindelijk de overhand zal krijgen, of het een combinatie van vele zal zijn, is nog niet te voorspellen. Tot nu toe bestaat de aanpak van Hapag-Lloyd uit een mix van oplossingen om de koolstofvoetafdruk van de vloot geleidelijk te verlagen. Sinds 2021 hebben we twaalf grote dual-fuel containerschepen in de vaart genomen, die zowel op conventionele brandstof als op vloeibaar aardgas (lng) kunnen varen. Hoewel lng een essentiële overgangsbrandstof is, zal het niet volstaan om onze langetermijndoelen te bereiken, maar kan het wel de CO2-uitstoot met 25% terugbrengen en andere emissies aanzienlijk verminderen. De dual-fuel technologie maakt ook toekomstig gebruik van andere alternatieve brandstoffen mogelijk.”

Modal split: wat is het belang ervan en hoe zien jullie dit verder evolueren?

“De containerstroom naar het achterland is een centraal aspect in het logistieke landschap van de regio. Antwerpen als belangrijke Europese haven speelt hierin een cruciale rol.”

Wat zijn de uitdagingen en zorgen met betrekking tot duurzaamheid in het algemeen voor uw bedrijf?

“De scheepvaart is de schoonste en meest efficiënte manier van transport als het gaat om het verplaatsen van grote hoeveelheden goederen. Toch moet de hele sector zijn CO2-uitstoot verder verminderen. De uitdaging om de scheepvaart koolstofvrij te maken, is te groot om alleen aan te gaan. Daarom is Hapag-Lloyd lid geworden van maritieme onderzoekscentra en actief in internationale organen zoals de World Shipping Council, het European Sustainable Shipping Forum en diverse milieu-initiatieven. Als we de maritieme energietransitie willen blijven stimuleren, hebben we ook de juiste regelgevende en economische randvoorwaarden nodig, vooral met betrekking tot de levering van toekomstige alternatieve brandstoffen. Voordat die klaar zijn voor de scheepvaart, moet er verder worden geïnvesteerd in onderzoek en aanvullende infrastructuur.”

Duurzaamheid: welke initiatieven nemen de grote rederijen? – deel 2 – Flows

Duurzaamheid: welke initiatieven nemen de grote rederijen? – deel 2

Nieuws, Scheepvaart
Koen Dejaeger
De 'Al Zubara' (19.870 teu) van Hapag-Lloyd bij Containerterminal Wilhelmshaven (CTW)
De ‘Al Zubara’ (19.870 teu) van Hapag-Lloyd bij Containerterminal Wilhelmshaven (CTW) © HLAG

In het meest recente Flowsmagazine omtrent duurzaamheid, leggen we aan de grote rederijen de vraag voor welke acties zij concreet ondernemen en wat het oplevert. Niet alle rederijen waren happig om te antwoorden. MSC en Hapag-Lloyd deden dat wel. Vandaag leest u de antwoorden van Hapag-Lloyd.

Het maritiem transport vormt de ruggengraat van de wereldwijde handel. Op weg naar een meer duurzame samenleving komt ook de scheepvaart steeds meer onder de aandacht. Welke initiatieven ontwikkelen rederijen om hun activiteiten te vergroenen? En hoe vertaalt zich dat naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge? De Flows-redactie stuurde dezelfde vragenlijst naar CMA CGM, COSCO en Grimaldi. Zij waren niet in staat om binnen de gewenste termijn onze vragen te beantwoorden of weigerden te communiceren. Samen met Hapag-Lloyd en MSC behoren CMA CGM, COSCO en Grimaldi tot de grootste rederijen die Port of Antwerp-Bruges aanlopen wat betreft tonnage.

Tegen 2030 wil de EU de netto-uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990. Vanaf 2050 wil de unie geen broeikasgassen meer uitstoten. De opname van de maritieme sector in het EU-ETS (het Europese emissiehandelssysteem) moet de scheepvaart aanmoedigen om versneld te decarboniseren. De totale impact van de scheepvaart zou 3% vertegenwoordigen van de wereldwijde CO2-uitstoot. De overgrote meerderheid van de circa 100.000 vrachtschepen die dagelijks onderweg zijn en 90% van alle goederen de wereld rond vervoeren, vaart op zware stookolie. Op 7 juli 2023 bereikten de 175 lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie een historische overeenkomst: “in of nabij” 2050 moet de scheepvaart een netto-nuluitstoot bereiken.

De tekst spreekt over “richtinggevende”, en dus niet-dwingende, doelen. Wel zijn er checkpoints opgenomen: tegen 2030 moet de vervuilende uitstoot met minstens 20% beperkt worden, met 30% als streefdoel. Tegen 2040 moet de uitstoot zeker 70% lager liggen, terwijl er naar een inperking van 80% gestreefd wordt. In of nabij 2050 moet dan de nuluitstoot worden bereikt. Tegen die achtergrond polste Flows naar de visie en de initiatieven van enkele grote rederijen. U vindt hier hun antwoorden.

Hapag-Lloyd

Wat is de politiek van het moederhuis op het vlak van duurzaamheid?

“Duurzaamheid vormt een belangrijke pijler van onze strategie. We richten ons op ambitieuze doelen om onze impact op het milieu te minimaliseren en op een maatschappelijk verantwoorde manier te handelen. Decarbonisatie staat centraal in onze strategie en ons overkoepelende doel blijft om in 2045 klimaatneutraal te zijn – met andere woorden vijf jaar eerder dan vastgelegd in het Akkoord van Parijs.”

Hoe vertaalt zich dat naar de havens van Antwerpen en/of Zeebrugge, zowel in het gebruik van de schepen die hier opereren als in de terminals die ze hier aandoen?

“Onze twaalf bestelde dual-fuel containerschepen van 23.660 TEU, kunnen varen op vloeibaar aardgas (lng) en zullen dus tot 25% minder CO2 uitstoten. Deze worden ingezet in onze diensten tussen Azië en Europa; Antwerpen maakt deel uit van deze trade.”

Welke (grootschalige) bunkermogelijkheden zien jullie voor ammoniak, lng en andere alternatieve brandstoffen in de Vlaamse havens? Waar en wanneer zal dit mogelijk zijn?

“Indien geproduceerd met hernieuwbare energie, kunnen toekomstige alternatieve brandstoffen zoals methanol of ammoniak bijna koolstofneutraal zijn. Welke van deze brandstoffen uiteindelijk de overhand zal krijgen, of het een combinatie van vele zal zijn, is nog niet te voorspellen. Tot nu toe bestaat de aanpak van Hapag-Lloyd uit een mix van oplossingen om de koolstofvoetafdruk van de vloot geleidelijk te verlagen. Sinds 2021 hebben we twaalf grote dual-fuel containerschepen in de vaart genomen, die zowel op conventionele brandstof als op vloeibaar aardgas (lng) kunnen varen. Hoewel lng een essentiële overgangsbrandstof is, zal het niet volstaan om onze langetermijndoelen te bereiken, maar kan het wel de CO2-uitstoot met 25% terugbrengen en andere emissies aanzienlijk verminderen. De dual-fuel technologie maakt ook toekomstig gebruik van andere alternatieve brandstoffen mogelijk.”

Modal split: wat is het belang ervan en hoe zien jullie dit verder evolueren?

“De containerstroom naar het achterland is een centraal aspect in het logistieke landschap van de regio. Antwerpen als belangrijke Europese haven speelt hierin een cruciale rol.”

Wat zijn de uitdagingen en zorgen met betrekking tot duurzaamheid in het algemeen voor uw bedrijf?

“De scheepvaart is de schoonste en meest efficiënte manier van transport als het gaat om het verplaatsen van grote hoeveelheden goederen. Toch moet de hele sector zijn CO2-uitstoot verder verminderen. De uitdaging om de scheepvaart koolstofvrij te maken, is te groot om alleen aan te gaan. Daarom is Hapag-Lloyd lid geworden van maritieme onderzoekscentra en actief in internationale organen zoals de World Shipping Council, het European Sustainable Shipping Forum en diverse milieu-initiatieven. Als we de maritieme energietransitie willen blijven stimuleren, hebben we ook de juiste regelgevende en economische randvoorwaarden nodig, vooral met betrekking tot de levering van toekomstige alternatieve brandstoffen. Voordat die klaar zijn voor de scheepvaart, moet er verder worden geïnvesteerd in onderzoek en aanvullende infrastructuur.”