Tip onze redactie

Hebt u zelf een nieuwsbericht?

Onze redacteurs zijn steeds op zoek naar relevant nieuws over mensen, diensten, projecten en bedrijven uit de sector van het goederenvervoer en de logistiek. U kunt hen helpen met een tip of een persbericht.

Hebt u zelf iets te melden? Doe dat door te mailen naar redactie@flows.be. Onze redacteurs gaan snel met uw bericht aan de slag. Indien u dat wenst, wordt uw anonimiteit gegarandeerd. Uw telefoonnummer toevoegen is niet verplicht, maar het helpt ons om snel te schakelen.

Selectie

Houd er rekening mee dat we dagelijks ongeveer vijfhonderd berichten ontvangen van mensen, overheden en bedrijven, terwijl we dagelijks maar plaats hebben voor een tiental nieuwsberichten. Onze redacteurs selecteren op basis van professionele criteria uit dat aanbod. Abonnees betalen omdat zij zelf niet veel tijd hebben en van Flows verwachten dat de belangrijkste feiten worden gemeld. Hoe groter het aanbod aan mogelijk nieuws, hoe beter we ons werk kunnen doen. Aarzel dus niet om ons iets te sturen. We bieden geen garantie op publicatie, maar wat we niet weten kunnen we niet melden.

Betrouwbaarheid

Let wel: Flows heeft een uitstekende reputatie qua betrouwbaarheid. Als professionele journalisten is het onze plicht om elk bericht te screenen en waar nodig te (dubbel)checken. De redactie bepaalt autonoom wat er uit een persbericht wordt overgenomen, hoe het wordt uitgewerkt en wie er mogelijk aan bod komt.

Nalezen

Een bericht insturen, een tip geven of een interview toestaan, houdt geen automatisch recht in om het artikel voor verschijning na te lezen. Een artikel voor publicatie nalezen, kan worden toegestaan mits daarover vooraf afspraken zijn gemaakt tussen de bron en de redacteur. Omdat nalezen een gunst is, horen daar ook duidelijke afspraken over deadlines bij. Zeker bij onlinenieuws kan de naleestijd zeer kort zijn. De persoon die mag nalezen, is alleen diegene waarmee de redactie heeft gesproken. Eventuele voorstellen tot aanpassingen zijn beperkt tot materiële fouten in de tekst in passages waar de bron wordt gebruikt of geciteerd. De redactie heeft daarin het laatste woord.

Correcties

Ook journalisten zijn mensen en maken fouten. We zetten die altijd recht als ze ons worden gemeld. Vindt u een materiële fout of taalfout in een journalistieke bijdrage? Contacteer de redacteur of mail naar redactie@flows.be. Let wel: een mening, ontwikkeling of bericht waarmee u het niet eens bent, is iets anders dan een materiële fout.

Deontologie

Onze redactie houdt zich aan de code van de Raad voor de Journalistiek: https://www.rvdj.be/code-raad-voor-de-journalistiek. Die code omschrijft duidelijk de rechten en plichten van onze redacteurs.

Wat is nieuws?

Flows legt de focus op relevant nieuws uit de sector. Om u te helpen bij de inschattingen die de redactie dagelijks maakt, geven we u een beknopt overzicht, in willekeurige volgorde, van nieuws waar we dagelijks naar zoeken.

 • Nieuwe vergunningen/vergunningsaanvragen
 • Stopzettting, overname, samenwerking en joint venture
 • Een nieuwe investering (dus geen vervangingsinvestering)
 • Functiewijzigingen of -wissel bij kaderpersoneel of directie
 • Personalia
 • Nieuwe bedrijfsstrategie
 • Financiële resultaten
 • Wijzigingen of innovaties in diensten
 • Uitzonderlijke realisaties en/of gebeurtenissen
 • Evenementen
 • …..

Een uitnodiging voor een event kunt u versturen naar: Flows, p/a Brouwersvliet 33 – bus 4, 2000 Antwerpen of redactie@flows.be.