Vlaanderen deelde vorig jaar voor 19 miljoen euro aan boetes uit aan truckbestuurders die niet in regel waren met de kilometerheffing. Dat is een nieuw record sinds het systeem in 2016 werd ingevoerd. Ook de kilometerheffing zelf leverde een recordbedrag op.
(meer…)

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) heeft een kritisch advies verleend aan de Vlaamse regering omtrent de uitbreiding van de kilometerheffing. Volgens MORA leidt de maatregel tot een buitenproportionele impact op Vlaamse (transport)ondernemingen.

(meer…)

In een persbericht vraagt Transport and Logistics Belgium (TLB) spoedoverleg met bevoegd minister Lydia Peeters over de nieuwe uitbreiding van de kilometerheffing in Vlaanderen. De overkoepelende sectorfederatie werpt op dat de heffing haar doel mist en niets meer is dan een “platte belastingverhoging”.

(meer…)

In Vlaanderen breidt de kilometerheffing voor vrachtwagens uit vanaf maandag. Voor 686 kilometer wegen extra, wordt het nultarief aangepast naar normaal tarief en wordt een voordeeltarief van 0 eurocent/km toegekend aan zero-emissievoertuigen (ZEV’s). De OBU blijft wel verplicht voor ZEV’s. In Vlaanderen en Brussel blijft het tarief hetzelfde, in Wallonië is er een indexering.

(meer…)

Vanaf 1 januari 2024 verandert het tarief van 686 kilometer wegen van nultarief naar normaal tarief, er bestaat een app om spookrijders te signaleren, Luxcargo Handling (LCH) krijgt licentie voor de platformafhandeling op de luchthaven van Luxemburg, en nog meer kort nieuws.

(meer…)

Volgens secretaris-generaal van UPTR Michaël Reul ontbrak tussen 1 juli en 21 september 2023 iedere legale basis voor de verhoging van de kilometerheffing in Wallonië. Zo’n 8 miljoen euro zou onterecht geïnd zijn. UPTR dringt bij SOFICO aan op een terugbetaling. (meer…)

De raad van bestuur van SOFICO, die de kilometerheffing int in Wallonië, heeft een tariefindexering goedgekeurd van de kilometerheffing voor vrachtwagens daar. Die zal ingaan op 1 januari 2024. De gemiddelde indexaanpassing bedraagt +4,08%. (meer…)

Transport and Logistics Belgium (TLB) vraagt een spoedoverleg met de Vlaamse regering over de plannen om de kilometerheffing voor vrachtwagens uit te breiden. De confederatie berekende dat de transportsector 250 miljoen euro extra zal moeten betalen. (meer…)

Nieuwe eigenaar voor Westhinder II, een gevoelige uitbreiding van het tolwegennet voor de kilometerheffing voor vrachtwagens, in Nederland zijn in vier jaar tijd tien douaniers ontslagen en Lufthansa heeft helft Duitse elektriciteitsvoorziening nodig om op groene paraffine te vliegen. (meer…)

Het aantal afgelegde kilometers op de Belgische tolwegen is in de eerste jaarhelft van 2023 met 3,72% afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die Febetra opvroeg bij Viapass. De beroepsfederatie ziet er een indicatie in van de dalende vraag naar transport. (meer…)

De Vlaamse regering breidt in 2024 het tolwegennetwerk voor trucks uit met 686 kilometer. Vooral in West-Vlaanderen, Limburg en de havengebieden komen er tolwegen bij. Transportfederatie UPTR ziet de maatregel als een platte belastingverhoging. (meer…)

In de drie gewesten van België worden op 1 juli nieuwe tarieven van kracht voor de kilometerheffing voor vrachtwagens. De beslissing van het Waalse gewest om een tariefverhoging op te leggen aan de zwaarste voertuigen, kan op weinig begrip rekenen. (meer…)

De Britse kilometerheffing ‘HGV-Levy’, die sinds het begin van de coronapandemie on hold staat, treedt in voege vanaf 1 augustus 2023. De tarieven variëren van 175 euro tot 872 euro per truck per jaar. (meer…)

Tussen april 2022 en maart 2023 reden er ruim 800.000 vrachtwagens minder op de Belgische tolwegen dan in dezelfde periode een jaar eerder. “De impact van de huidige crisis is groter dan die tijdens corona”, zegt Johan Schoups, administrateur-generaal van Viapass. (meer…)

Er komt een uitbreiding van de Vlaamse kilometerheffing voor trucks. Zo zal de heffing ook gelden in havengebieden en op bepaalde sluiproutes. De transportfederaties zijn ontgoocheld over het uitblijven van een kilometerheffing voor personenwagens. (meer…)

Volgens Kurt Joosen (Transport Joosen) zijn meer samenwerking en de afschaffing van de kilometerheffing, de sleutels tot het succes van nachttransport. “We moeten nog beter communiceren opdat we elkaar overdag niet in de weg lopen.” (meer…)

Beroepsfederatie TLV juicht het toe dat de Vlaamse regering de uitbreiding van de kilometerheffing naar bestelwagens zal onderzoeken. “Voor een doorbraak van zero-emissietrucks blijven een korting op de kilometerheffing én subsidies wel broodnodig.”

(meer…)

Op de Maas in Nederlands-Limburg zijn twee binnenschepen met elkaar in aanvaring gekomen, NxtPort is een samenwerking gestart met de Braziliaanse start-up i4sea en Kuehne+Nagel heeft een nieuw IT-competentiecentrum geopend in Portugal.

(meer…)

De Waalse wegennetbeheerder Sofico liet een studie doen over de mogelijke uitbreiding en verhoging van tarieven van de kilometerheffing in Wallonië. Beroepsfederaties UPTR en Febetra vechten de plannen aan bij de Waalse regering.

(meer…)

Vrachtwagens zullen op de Nederlandse snelwegen dan toch in de loop van 2026 een kilometerheffing betalen. De vervoerdersverenigingen zijn daarmee blij, omdat de opbrengst naar de sector wordt teruggesluisd voor de transitie naar groen transport.

(meer…)

Een nieuw Vlaams decreet moet het straks mogelijk maken om informatie uit te wisselen met andere Europese lidstaten over buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die hun wegentol niet betalen. De maatregel vergroot de pakkans van wanbetalers.

(meer…)

Elisabeth Verbrugge, CEO van Satellic, heeft het bedrijf op 1 juli verlaten. Volgens sommige bronnen gebeurde dat met slaande deuren, maar dat wordt door de woordvoerder ontkend. Michael Reul (UPTR) vraagt dat de toekomstige CEO het roer omgooit.

(meer…)

De stank van rottend vlees bij Hilton Foods in de Gentse haven kan nog tien dagen duren, in de Nijvelse fabriek van Twin Disc staan 23 jobs op de tocht en de scheepvaart in de EU moet vanaf 2023 betalen voor de uitstoot van broeikasgassen.

(meer…)

Port of Antwerp neemt eerste nieuw handhavingsvaartuig in ontvangst, de kilometerheffing levert 11,8 miljoen euro boetes op, protest tegen de uitbreiding van Liege Airport voor Alibaba en een Libische transmigrant veroordeeld.

(meer…)

Miljardair Marc Coucke neemt een belang in een Italiaanse luxejachtenexploitant, op 1 juli worden de tarieven voor de kilometerheffing in Vlaanderen en Brussel geïndexeerd en het Chinese SDARI lanceert een door wind aangedreven feederschip.

(meer…)

Nederland voert de ‘vrachtwagenheffing’ pas in 2027 in, drie jaar later dan voorzien. De Nederlandse vervoerders zijn woedend, want de opbrengst zou de verduurzaming mee betalen. “Daardoor dreigt de sector de klimaatdoelen niet te halen,” zeggen ze.

(meer…)

Buitenlandse vrachtwagens zorgden vorig jaar voor een recordaantal boetes voor niet-naleving van de kilometerheffing. Peter Van Rompuy, fractievoorzitter voor CD&V in het Vlaams Parlement, wil dat er dringend ingezet wordt op een betere inning.

(meer…)

De inkomsten uit de kilometerheffing voor vrachtwagens zijn vorig jaar – ondanks een forse dip tijdens de eerste lockdown – verder gestegen. Tegen het einde van 2020 werden zelfs records gebroken. Maar dat zegt niets over de beladingsgraad.

(meer…)

De Europese transportministers zijn tot een compromis gekomen over een herziening van de Eurovignetrichtlijn, die de regels voor de berekening van de tol voor vrachtwagens vastlegt. Het wordt mogelijk om tol te doen variëren volgens de CO2-emissies.

(meer…)

Voor het eerst reden Poolse vrachtwagens meer kilometers in België dan Nederlandse. Dat blijkt uit de Viapasscijfers voor het derde trimester. Nog een primeur is dat meer dan 75% van de gereden kilometers door Euro6-trucks zijn afgelegd.

(meer…)

In de haven van Beiroet is opnieuw een grote brand uitgebroken, de actiegroep ‘Polderdorpen Leefbaar’ is niet blij met de stand van zaken in het dossier Extra Containercapaciteit Antwerpen en steeds meer schepen zouden sjoemelen met hun radio.

(meer…)

Hier nog kort nieuws: transportbedrijf DSV bouwt het grootste logistieke centrum van Europa, de kilometerheffing voor vrachtwagens in Nederland start pas vanaf 2024 en douanedienstverlener Gaston Schul versterkt zijn positie in het VK.

(meer…)