Politici bekennen kleur over hete hangijzers op debat transportsector

Nieuws, Wegtransport
Yannick De Spiegeleir
Politiek debat TLB
Politiek debat TLB © Yannick De Spiegeleir

In Docks Dome in Brussel vond dinsdagavond 23 april 2024 het verkiezingsdebat plaats van Transport & Logistics Belgium. Politici bogen zich over de thema’s die het wegvervoer beheersen: professionele diesel, loonkosten en de kilometerheffing.

Dat de professionele diesel ter discussie staat in politieke middens bleek eerder deze legislatuur toen een afbouwscenario werd uitgerold voor het systeem. De transportsector stond op zijn achterste poten door het ontbreken van een betaalbaar alternatief voor de klassieke dieseltruck. Het panel van politici kreeg de pragende vraag opnieuw voor de voeten geworpen door de moderator van dienst, Virginie Claes. Wat met de professionele diesel?

Bij monde van zijn voormalige voorzitter Conner Rousseau gaf Vooruit eerder al te kennen een koele minnaar te zijn van de professionele diesel. Kris Verduyckt herhaalde het standpunt van zijn partij. “Het systeem kan niet van vandaag op morgen verdwijnen, maar moet op termijn wel op de schop. De vrijgekomen middelen kunnen geïnjecteerd worden in de sector door middel van subsidies voor emissievrije voertuigen, zoals die vandaag al bestaat met de fiscale investeringsaftrek”, aldus Verduyckt, die werd bijgetreden door Stijn Bex van Groen.

Over de grens tanken

Tijdens het debat bij de Franstalige politici gaf François Bellot (MR) fijntjes mee dat zijn partijgenoot David Clarinval de enige aan de tafel van de Vivaldi-regering was die zich verzette tegen elke vorm van afbouw. Zijn Nederlandstalige medeliberaal Marino Keulen (Open Vld) onderstreepte dat een elektrische truck vandaag nog altijd drie keer duurder is dan zijn evenknie die op diesel rijdt.

“Het systeem van de professionele diesel is niet eindeloos houdbaar, maar er moet eerst een ‘level playing field’ gecreëerd worden.” Namens N-VA pleitte Bert Wollants om stappen te zetten tussen diesel en zero-emissie. “Je kunt nog een beetje morrelen aan de professionele diesel, maar straks zullen vrachtwagenchauffeurs massaal over de grens tanken. Dat kan ook niet de bedoeling zijn.” Wim Verheyden (Vlaams Belang) kantte zich tegen een afbouw van de professionele diesel. “Er is momenteel geen alternatief. Bovendien mogen we niet vergeten dat de accijnzen de schatkist van de staat jaarlijks een aardige duit oplevert.”

Rond de kerktoren

Bij het aansnijden van het onderwerp over de hoge loonkosten in België brak Robin Tonniau (PVDA) een lans voor een minimumloon op Europese schaal. “De automatische loonindexering moet blijven bestaan”, klonk het stellig. Een ander geluid is te horen bij Bert Wollants. “Als we niks doen aan de huidige situatie zullen transporteurs straks alleen nog rond de kerktoren rijden en zullen we een pak opdrachten zien vertrekken naar andere landen. Mensen moeten meer overhouden van hun loon, maar de automatische indexering van het brutoloon moet op de schop.”

Dat vindt ook Keulen (Open Vld). “Het huidige systeem is vernietigend voor de concurrentiekracht van onze ondernemingen. We moeten opteren voor een indexering van het netto- en niet het brutoloon.” Wouter Beke (CD&V) voerde eveneens een pleidooi voor een fiscale hervorming van de lasten op arbeid. “Maar de index en de koppeling aan de loonnormwet moeten behouden blijven, want dat zijn communicerende vaten.”

Slimme spitsheffing

Tot slot belandde het debat aan bij de kilometerheffing. Over een uitbreiding naar rekeningrijden voor personenvervoer wordt al lang gesproken, maar dat idee bleef ook in de huidige legislatuur dode letter. Volgens TLB mist de kilometerheffing haar doel(en): de files en CO2-uitstoot verminderen. “We moeten af van de huidige, domme kilometerheffing en opteren voor een slimme spitsheffing die rekening houdt met de tijd en plaats waarop mensen rijden”, stak Verduyckt (Vooruit) van wal. Ook Bex (Groen) is voor een uitbreiding van de kilometerheffing van personenvervoer. “Belast het gebruik van een wagen in plaats van het bezit en breidt de kilometerheffing uit naar alle voertuigen”, vindt ook Keulen (Open Vld).

Wegenvignet

“Onze partij is tegen de kilometerheffing en dus ook tegen een uitbreiding”, aldus Wim Verheyden (Vlaams Belang). “Waar wél werk van moet gemaakt worden, is een wegenvignet, zoals dat al bestaat in onze buurlanden. Zo betalen buitenlandse bestuurders voor het gebruik van onze wegen. De huidige middelen van de kilometerheffing moeten bovendien meer ten bate gebruikt worden van de transportsector, bijvoorbeeld door investeringen in meer én comfortabelere snelwegparkings.”

In dat laatste punt kon ook Tonniau (PVDA) zich vinden. “Als je meer vrouwen voor het beroep van vrachtwagenchauffeurs wil aantrekken, zijn propere parkings met deftig sanitair een must.”

Politici bekennen kleur over hete hangijzers op debat transportsector – Flows

Politici bekennen kleur over hete hangijzers op debat transportsector

Nieuws, Wegtransport
Yannick De Spiegeleir
Politiek debat TLB
Politiek debat TLB © Yannick De Spiegeleir

In Docks Dome in Brussel vond dinsdagavond 23 april 2024 het verkiezingsdebat plaats van Transport & Logistics Belgium. Politici bogen zich over de thema’s die het wegvervoer beheersen: professionele diesel, loonkosten en de kilometerheffing.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Word abonnee en krijg toegang tot alle artikels.

 

Ben u al abonnee?

Login