Telex: geurhinder Gentse haven, FIATA, filedruk en kilometerheffing

Nieuws, Douane
Julie Desmet
Bulkschip met zonnepanelen
Bulkschip met zonnepanelen © Marfin Management

De stank van rottend vlees bij Hilton Foods in de Gentse haven kan nog tien dagen duren, in de Nijvelse fabriek van Twin Disc staan 23 jobs op de tocht en de scheepvaart in de EU moet vanaf 2023 betalen voor de uitstoot van broeikasgassen.

GEURHINDER – 

De stank van rottend vlees bij Hilton Foods in Desteldonk bij de Gentse haven kan nog tien dagen duren. Dat meldt het Gentse stadsbestuur. Het vleesverwerkend bedrijf brandde twee weken geleden helemaal af. Afvalbedrijf Indaver uit Antwerpen verwijderde al zevenhonderd ton organisch afval, maar er resteert nog zo’n tweeduizend ton. “Het probleem is dat het geen zuiver dierlijk afval is, maar dat het met andere materialen is verwerkt. Het is te nat om via de reguliere afvalstroom te verwerken”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Er worden vandaag verschillende testen gedaan om te kijken of het afval toch sneller kan worden opgeruimd.” (JD)

JOBS BEDREIGD – 

In de fabriek van Twin Disc International in Nijvel staan de komende twee jaar 23 van de 141 banen op de tocht. Dat heeft de directie van het bedrijf, dat gespecialiseerd is in transmissiesystemen voor scheepvaart en zware voertuigen, op woensdag 30 juni aangekondigd. De directie verwijst naar de moeilijke marktomstandigheden: de scheepsbouw is zwaar getroffen door de coronacrisis. Er wordt niet meteen herstel verwacht. Nu de intentie tot herstructurering is aangekondigd, start het overleg met de vakbonden. (JD)

FILEDRUK – 

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft in de periode van maandag 21 juni tot en met vrijdag 25 juni 2021 op de Vlaamse snelwegen 36% minder verkeer geteld dan tijdens dezelfde periode in 2019 toen er nog geen impact was van de coronacrisis. Op het vrachtverkeer heeft de coronacrisis geen vat. In de week van 21 juni was er 5,3% meer vrachtverkeer dan in dezelfde week van 2019. Op de snelwegen in de Antwerpse en Brusselse regio lag de filezwaarte respectievelijk 31% en 45% lager. (JD)

BETALEN VOOR UITSTOOT – 

De scheepvaart in de EU moet vanaf 2023 betalen voor de uitstoot van broeikasgassen. Dat maakt de Europese Commissie op 14 juli bekend. De Commissie wil de sector laten betalen via het Europese systeem voor de emissiehandel ETS. Rederijen krijgen een maximum opgelegd wat ze mogen uitstoten. Komen ze hierboven, dan moeten ze de portemonnee trekken. De EU wil hiermee over twee jaar gefaseerd beginnen. In 2026 moet het voor de hele sector gelden, aldus het Amerikaanse persbureau Bloomberg dat de plannen heeft ingezien. (AB)

NEDERLANDSE KILOMETERHEFFING – 

Nederland zou alsnog een kilometerheffing voor vrachtwagens in 2024 kunnen introduceren. In april 2021 zei aftredend minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen dat zij een wetsontwerp introk waardoor de invoering naar 2027 doorschoof. Nu is ze teruggefloten door de Tweede Kamer. Een meerderheid stemde in met een motie om het wetsvoorstel toch naar de Kamer te sturen. Volgens de Nederlandse vervoerdersvereniging TLN is dat een signaal dat de minister niet kan negeren. De vervoerders zijn voorstanders van de heffing, want er zou jaarlijks 250 miljoen naar de sector terugvloeien onder de vorm van steun aan de verduurzaming. (PhVDo) 

FIATA – 

De internationale federatie van expediteurs FIATA en de International Cargo Handling Coordination Association (ICHCA) hebben hun memorandum van overeenstemming opnieuw vernieuwd. “Samenwerking met belangrijke industriële organisaties is van cruciaal belang voor de veilige en efficiënte werking van de steeds complexer wordende bevoorradingsketens van vandaag”, aldus Basil Pietersen, voorzitter van FIATA. De gemeenschappelijke doelen slaan terug op onder meer veiligheid zoals het verbeteren van het transport van gevaarlijke goederen, digitalisering en de verbetering van de operationele efficiëntie. Het verbond tussen FIATA en ICHCA loopt al meer dan 25 jaar. (JD)

BINNENVAARTBEMANNING – 

Binnenvaartbemanning uit niet-EU landen kan ook in de toekomst in dienst blijven. Begin juni 2021 was hierover al overeenstemming bereikt in de Europese Raad Vervoer. Nu is er ook een akkoord met het Europees parlement, waardoor een lacune in de wetgeving wordt opgevuld. Lidstaten mogen certificaten die voor 18 januari 2024 door een niet-EU-land worden afgegeven, blijven erkennen tot en met 17 januari 2032. Bemanningsleden uit niet-EU-landen vormen een groot deel van de arbeidskrachten in de sector, die reeds te kampen heeft met een tekort aan gekwalificeerde werknemers. (KH)