Uitwisseling gegevens vergroot pakkans wanbetalers tolheffing

Nieuws, Transport
Yannick De Spiegeleir
Infobord kilometerheffing
Infobord kilometerheffing © Viapass

Een nieuw Vlaams decreet moet het straks mogelijk maken om informatie uit te wisselen met andere Europese lidstaten over buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die hun wegentol niet betalen. De maatregel vergroot de pakkans van wanbetalers.

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) gaf vorig jaar nog mee dat 99% van alle vrachtwagenbestuurders beschikt over een On Board Unit (OBU) na een schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy (CD&V) over de kilometerheffing. Toch is het tot op heden geen sinecure om bij de leveranciers van de OBU’s de identiteit te achterhalen als bestuurders de heffing niet betalen.

Stok achter de deur

Een verfijning van de EETS-richtlijn (Europese Elektronische tolheffingsdienst), die straks wordt omgezet in Vlaamse regelgeving, moet nu zorgen voor een stok achter de deur. Er wordt voorzien in uitwisseling van informatie tussen lidstaten. Elke lidstaat moet een nationaal contactpunt aanduiden dat toegang heeft tot de nationale registratiegegevens met betrekking tot de voertuigen, en de eigenaars of houders ervan, zodat zij kunnen worden geïdentificeerd wanneer ze de wegentol niet betalen.

Daarnaast moet de richtlijn ervoor zorgen dat een tolplichtige weggebruiker zijn verschuldigde tol kan betalen met slechts één overeenkomst met één enkele aanbieder van elektronische tolheffingsdiensten in alle tolgebieden in de Europese Unie. Op voorstel van minister Diependaele en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) heeft de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het voorontwerp van het decreet. Verschillende instanties, waaronder de Vlaamse mobiliteitsraad MORA en de Vlaamse Toezichtcommisie voor de verwerking van persoonsgegevens, moeten nu hun advies geven.

Beroepsfederatie Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) vindt zich in de maatregel die op tafel ligt. “Hier kan je niet tegen zijn. De regels moeten voor iedereen gelijk zijn”, reageert TLV-directeur Lode Verkinderen.

Yannick De Spiegeleir