Recruiter klaagt over tekort aan opleidingen in supplychain

Nieuws, Logistiek
Sven Goyvaerts

Digitalisering heeft een effect op het type vacatures die in de logistieke sector vrijkomen en op de vereiste vaardigheden bij kandidaten. “De toename van technologie in supplychain en logistiek doet jobs en gevraagde competenties veranderen”, legt Dries Serré uit, business unit manager Purchasing & Logistics bij rekruteringskantoor Hays. “Waar voorheen op competenties als stressbestendigheid, flexibiliteit en operationele gedrevenheid gerekruteerd werd, zijn in het nieuwe landschap andere vaardigheden vereist. De sector heeft nood aan hoogopgeleide profielen die niet bang zijn voor verandering, en gebeten zijn door IT en data-analyse.”

Franse profielen

Er blijkt een tekort aan instromende kandidaten te zijn, behalve dan vanuit Frankrijk. Serré: “Ik werk vanuit Zaventem voor de regio Brussel. Wij leggen ons toe op professionals in aankoop, supplychain en logistiek. Voor het puur operationele logistieke luik lukt het ons nog om kandidaten te vinden. Maar we zien dat er binnen supplychain en aankoop enorm veel Franse mensen bepaalde functies uitoefenen.”

Volgens Serré zijn er in Frankrijk veel meer gespecialiseerde opleidingen die gefocust zijn op supplychain en aankoop. “Wij als recruiters zijn maar tussenpersonen daarin,” aldus Serré. “Ik vind dat de universiteiten en de hogescholen toch moeten kijken naar hun opleidingen en meer het analytisch vermogen naar boven kunnen laten komen. Dat gaat steeds belangrijker zijn in de logistiek van de toekomst.”

Nieuw schoolvak

Inge Heirbaut van de bacheloropleiding Logistiek Management aan de Karel de Grote Hogeschool, biedt weerwoord: “Ik denk niet dat men goed op de hoogte is van wat de opleidingen doen om in lijn te blijven met wat er leeft bij de bedrijven. Wij organiseren jaarlijks een opleidingsadviesraad waarin docenten, bedrijven en studenten zitten. Elk jaar kiezen wij bepaalde thema’s om op basis daarvan ons curriculum te wijzigen.”

Vorig jaar ging een van die thema’s rond digitalisering en innovatie. Met die input gingen we aan de slag en er zal een nieuw vak komen vanaf volgend academiejaar. “Dat vak heet ‘Digitalisering en innovatie in de logistiek’,” zegt Heirbaut. “Dat vak komt er voor de derde bachelors. Hiervoor zal in september een kick-off plaatsvinden waarop we mensen van bedrijven uitnodigen.”

Specialistische opleidingen

“Wij gaan nooit onze studenten leren programmeren,” aldus Heirbaut. “Wat onze studenten wel moeten kunnen op basis van analyse van gegevens en processen, dat is het geven van verbetersuggesties met het oog op efficiëntiewinst en meer klantentevredenheid. Maar onze afgestudeerden zijn geen gespecialiseerde data-analisten. We mikken op een brede inzetbaarheid in de wereld van supplychain, transport en haven.”

Kunnen bepaalde managementprofielen wel recht van de schoolbanken komen? Moeten zij dan niet eerst al ervaring hebben opgedaan binnen de sector zelf? Heirbaut beaamt dit: “We brengen studenten tot op het niveau van de beginnende professional. Ik denk niet dat men managementbeslissingen zal nemen louter op basis van de analyse van een pas afgestudeerde. Waar de man bij Hays naar op zoek is, zijn mensen met een goede basis en toch al een paar jaar ervaring, denk ik.”

Voor Serré blijft de vraag of er in onze regio wel genoeg gericht onderwijs bestaat. “Er zijn een vijftiental specialistische opleidingen supplychain in Frankrijk. In België is het wat dat betreft maar pover gesteld.”

Sven Goyvaerts