Europa bereikt akkoord over elektronische vrachtdocumenten

De Europese Commissie, de Raad en het Parlement hebben woensdag een akkoord bereikt over de ‘electronic freight transport information’ (eFTI). Dat is een mijlpaal in de digitalisering van de transportdocumenten.

De Europese Commissie heeft op 17 mei 2018 een voorstel van verordening gepubliceerd  over de uitwisseling van elektronische informatie over het goederenvervoer als onderdeel van het derde mobiliteitspakket. Met de eFTI wil ze een volledig digitale omgeving tot stand brengen en het zo mogelijk maken om de papieren vervoersdocumenten te vervangen.

Volgens de Commissie gaat er jaarlijks 102 miljoen uren werk verloren in het verwerken van papieren transportdocumenten. “De eFTI zal de administratieve last voor de transportsector fors verlagen en de informatiestromen versnellen," zegt uittredend Transportcommissaris Violeta Bulc. “Het wordt een belangrijke stap in onze ‘zero paper’-visie”.

Digitalisering versnellen

Volgens Barry Van Leuven van Pionira, een bedrijf gespecialiseerd in e-documenten, is het een belangrijk akkoord. “Dat zal de digitalisering van de transportdocumenten op Europees gebied versnellen. Er ontstaat een kader voor de uniformisering van de documenten. Er komt meer eenheid, wat niet alleen een positief effect zal hebben op de uitrol van de digitale vrachtbrief (e-CMR) maar ook op die van andere digitale transportdocumenten”, zegt hij.

CLECAT

Dominique Willems, senior manager bij de Europese expediteurskoepel CLECAT, was nauw betrokken bij de werkzaamheden rond de eFTI. “Het akkoord betekent dat de nationale overheden binnenkort verplicht worden om digitale informatie en digitale documenten te aanvaarden. Daarnaast worden een EU Transport Data Model en geharmoniseerde IT-interfaces gecreëerd.”

Nu moet het akkoord in wetteksten en toepassingsdecreten worden gegoten. Willems hoopt dat CLECAT ook daarbij nauw betrokken wordt. Willems is rapporteur bij het Digital Transport & Logistics Forum (DTLF) van de Commissie.  

Naar Europese maatstaven evolueerde het dossier zeer vlot. Het Finse voorzitterschap – dat van de digitalisering een prioriteit heeft gemaakt – bereikte zelfs zeer snel een akkoord in triloog (informeel overleg waarin delegaties van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen). Het akkoord is voorlopig, maar de formele bevestiging is maar een formaliteit.

Naar verwachting zal de verordening over vier à zes jaar in voege treden.

Philippe Van Dooren