Vlaanderen keurt transporten tot 48 ton goed

Nieuws, Transport
Yannick De Spiegeleir
Trucks in file - Ring Antwerpen
Trucks in file © Bart Timperman

Binnenkort mogen op Vlaamse wegen transporten gebeuren met een maximale toegelaten massa (MTM) tot 48 ton. Voor milieuvriendelijke en emissievrije voertuigen is dat zelfs 50 ton. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag principieel goedgekeurd.

Klassiek aangedreven voertuigen krijgen in de nieuwe wetgeving een maximale toegelaten massa (MTM) tot 48 ton. Voor milieuvriendelijke en emissievrije voertuigen is een tonnageverhoging tot maximaal 50 ton toegelaten. “We maken dat onderscheid doelbewust omdat milieuvriendelijke technologie, zoals batterijen, in deze voertuigen voor extra gewicht zorgt”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “We willen met dat nieuwe ontwerp ons transport verder verduurzamen en vergroenen, en zo werk maken van een betere luchtkwaliteit.” Vanaf 2031 zullen bovendien alleen nog emissievrije voertuigen een MTM hoger dan 44 ton krijgen.

De verhoging van 44 naar maximaal 50 ton komt er na overleg met de transportsector. “We verhogen hiermee de efficiëntie van het transport en verminderen de impact op het verkeer en het milieu”, zegt Peeters.

Om dergelijke massa te vervoeren, moeten transporteurs voldoen aan strenge voorwaarden. Die zijn noodzakelijk om onze infrastructuur te beschermen en de verkeersveiligheid te garanderen.

Eigen accenten

De toegestane afmetingen en massa’s voor vrachtwagens en zware aanhangwagens worden door Europa bepaald, maar de lidstaten mogen daarvan afwijken op hun grondgebied. In België is dat een bevoegdheid van de gewesten. Wallonië besliste al in 2018 om voertuigcombinaties tot 50 ton toe te laten. Ook in Nederland is dat al enige tijd het geval. “Vlaanderen kiest er nu ook voor, maar legt eigen accenten op het gebied van veiligheid en milieu”, zegt Lydia Peeters. “We houden rekening met onze Vlaamse bouwmethoden en infrastructuur. Daarnaast verplichten we de modernste veiligheidstechnologieën.”

Meer massa via één transport

De tonnageverhoging is niet voor alle transporten opportuun of interessant. Maar transporteurs krijgen nu wel de mogelijkheid om meer massa via één transport te vervoeren. “In het kader van de klimaatdoelstelling zijn we ervan overtuigd dat de 48 ton nieuwe opportuniteiten oplevert voor de transportsector, met als resultaat minder vrachtwagens en een positieve impact op het milieu. Bovendien schept het nieuwe opportuniteiten qua multimodaliteit omdat – door de tonnage te verhogen op het voor- en natraject via vrachtwagen – spoor en binnenvaart aantrekkelijker worden”, zegt Isabelle De Maegt, woordvoerder van beroepsfederatie Febetra.

“Dat we binnenkort ook op Vlaamse wegen meer dan 44 ton mogen vervoeren, is een belangrijke stap vooruit. Met gelijkaardige regels in Wallonië en Nederland zijn er zeker opportuniteiten. Bovendien is het milieu en de mobiliteit gebaat bij minder voertuigen die meer kunnen vervoeren”, reageert Freija Fonteyn, adjunct-directeur van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV).

Waalse model

Beroepsvereniging UPTR is minder te vinden voor de regeling. “Wij hadden gehoopt dat het Waalse model zou gevolgd worden. Uniformiteit is in deze belangrijk”, zegt Ronald Tiebout, woordvoerder van UPTR. “Bovendien zullen transporteurs die reeds geïnvesteerd hebben in een vrachtwagen van 50 ton voor de Waalse wegen, niet snel geneigd zijn om opnieuw in een milieuvriendelijkere truck voor de Vlaamse wegen te investeren. Het gaat ten slotte om zware investeringen.”

Yannick De Spiegeleir