Minister Bellot plant juridische stappen tegen nieuwe cabotageregels

Federaal Transportminister François Bellot vindt de nieuwe cabotageregels – vorige week werd een Europees compromis bereikt in het kader van het Mobility Package – onaanvaardbaar. Hij wacht de definitieve tekst af om juridische stappen te nemen.

Cabotage is het verrichten van nationaal vervoer in een andere lidstaat dan die waar men gevestigd is. Volgens het compromisvoorstel moeten vervoerders na drie ritten in het buitenland een afkoelingsperiode van vier dagen in acht nemen vooraleer ze terug in dat land mogen rijden. Voor de Belgische vervoerders, voor wie Frankrijk de belangrijkste handelspartner is, is de nieuwe regeling zeer nadelig. Transportfederaties TLV en Febetra hadden dit al eerder aangekaart en rekenen op de minister om het tij nog te doen keren.

Onaanvaardbaar

Jasper Pillen, woordvoerder van minister Bellot, zegt dat de minister zeer tevreden is met een aantal elementen uit het Mobility Package waarvoor ons land geijverd heeft, zoals een level playing field op sociaal en economisch vlak. “Maar de minister kan niet akkoord gaan met de nieuwe cabotageregel. Die is tot stand gekomen onder druk van verschillende landen en is onaanvaardbaar”, zegt Pillen. Hij benadrukt dat er daardoor een zekere spanning is ontstaan tussen Brussel en Parijs. “Als dit definitief wordt, is de minister bereid om te kijken wat juridisch mogelijk is om ons als lidstaat hiertegen te verzetten. Volgens ons worden hiermee de regels van de proportionaliteit en het intern verkeer geschaad”, zegt de woordvoerder.

Pas wanneer de teksten definitief zijn, zal de minister eventuele juridische stappen overwegen. “We hebben nog een bijeenkomst met een andere lidstaat die ons hierover wil horen. De onderhandelingen lopen nog. Het is wachten op definitieve teksten”, besluit Pillen. Over de slaagkansen van juridische stappen wil de woordvoerder zich niet uitspreken.

Intelligente tachograaf

In een interview met Knack zei Bellot dat het perfect mogelijk is om de huidige cabotageregeling te controleren via de intelligente tachograaf, het toestel dat de rij- en rusttijden van de chauffeurs registreert. De cooling-offperiode druist in tegen het vrij verkeer van goederen en diensten binnen Europa, aldus de minister. Omdat het om een algemene regel gaat, kan volgens Bellot geen vrijstelling aangevraagd worden.

Koen Heinen