TLV: “Nieuw akkoord cabotage desastreus voor Belgische vervoerder”

Tegen alle verwachtingen in is vanmorgen om 6.30 uur in ‘triloog’ een akkoord bereikt over het Mobiliteitspakket. Vooral de nieuwe cabotageregels zullen de Belgische vervoerders pijn doen. “Wij zijn erg ontgoocheld”, zegt Lode Verkinderen van TLV.

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad van Transportministers zijn na maar liefst negen uur onderhandelen tot een compromis gekomen (triloog) over de verschillende onderdelen van het 'Mobility Package 1'. De standpunten lagen eerder zo ver uit elkaar dat bijna niemand geloofde dat het Finse voorzitterschap de neuzen in dezelfde richting zou krijgen.

Het inhoudelijke nieuws is maar gedeeltelijk doorgesijpeld, maar over de cabotage is al een en ander geweten. Cabotage is het verrichten van nationaal vervoer in een andere lidstaat dan die waar men gevestigd is. De huidige regeling  – drie cabotageritten binnen een periode van zeven dagen na een internationaal transport – blijft behouden, maar er wordt een ‘afkoelingsperiode’ (cooling-off) van vier dagen ingevoerd.

Dit betekent dat vervoerders na drie cabotageritten gedurende vier dagen geen nieuwe cabotage meer mogen ondernemen. Het Europees Parlement stelde voor dat de cooling-offperiode zestig uur zou duren en de Europese Raad wou een periode van vijf dagen. De cooling-offperiode was een eis van Frankrijk om systematische cabotage te bestrijden, maar minister François Bellot verzette zich er ferm tegen. Hij moest dus uiteindelijk het onderspit delven.

“Absoluut niet blij”

“Wij zijn erg ontgoocheld want deze nieuwe regeling is bijzonder nadelig voor de Belgische vervoerders. Voor zij die veel caboteren – wat zij vooral in Frankrijk doen – zal de impact enorm zwaar zijn, terwijl het tegenovergestelde niet geldt. Dit is echt een drama”, zegt Lode Verkinderen van TLV.

Volgens een studie van het ITLB (Instituut Transport & Logistiek België) verricht bijna 25% van de Belgische transporteurs meerdere keren per week cabotageopdrachten in de buurlanden (vooral in Frankrijk). Die ritten vormen een deel van hun verdienmodel: na een internationaal transport naar bijvoorbeeld Parijs wordt op de terugweg een lading van Parijs naar Rijsel meegenomen. Nu zullen ze na drie cabotageritten bijna een week moeten wachten om opnieuw te kunnen caboteren.

Verplichte terugkeer

Een ander zeer controversieel punt was de invoering van een verplichte terugkeer van de vrachtwagen naar het land van herkomst om het cabinekamperen te bestrijden. De Oost-Europese landen verzetten zich er fors tegen. Het compromis is dat de trucks minstens om de acht weken naar de hoofdzetel van het bedrijf zal moeten terugkeren.

Tachograaf

Ook over de invoering van een ‘echt slimme’ tachograaf van de tweede generatie is een akkoord bereikt. “Hierover zijn de berichten nogal tegenstrijdig. Volgens sommige berichten worden ze verplicht vanaf 2025 op de nieuwe trucks, maar volgens andere zou dat al in 2022 zijn. Wordt het 2022, dan zal dat pijn doen, omdat een retrofit van de software niet mogelijk zal zijn. Er zal dus een nieuwe moeten gekocht worden”, aldus Verkinderen.

Wat hij wel toejuicht, is dat vanaf 2026 de bestelwagens van minder dan 3,5 ton met een tachograaf moeten uitgerust worden. “Vermoedelijk zal die verplichting alleen gelden voor de bestelwagens die internationaal rijden, wat in de praktijk neerkomt op de ‘Polensprinters’. Dat zal een instrument zijn om de ‘camionettisering’ voor een stuk te beperken”, zegt Verkinderen nog.

Philippe Van Dooren