Nieuwe cabotageregels ten vroegste najaar 2021 van kracht

De nieuwe cabotageregels uit het ‘Mobility Package’ treden ten vroegste in het najaar van 2021 in werking. Omdat ze zeer nadelig zijn voor de Belgische vervoerders hoopt transportfederatie Febetra dat Transportminister Bellot het tij nog kan keren.

Net zoals de wegvervoerorganisatie TLV vindt ook Febetra de nieuwe cabotageregels een streep door de rekening van de Belgische vervoerders. Cabotage is het verrichten van nationaal vervoer in een andere lidstaat dan die waar men gevestigd is. De nieuwe regels maken deel uit van het Europese compromis over het ‘Mobility Package’. “Frankrijk is de belangrijkste handelspartner voor de Belgische vervoerders. Door de nieuwe regels zal het een pak moeilijker worden om retourvrachten te krijgen voor onze bedrijven die in Frankrijk caboteren. Grote internationale groepen kunnen tijdens de cooling-offperiode van vier dagen bijvoorbeeld cabotageritten uitvoeren in Duitsland. We moeten de teksten nog zien en hopen dat federaal Transportminister Bellot het tij nog kan keren, maar het wordt moeilijk. Voor Duitsland en Frankrijk is dit een goede regeling”, zegt Isabelle De Maegt van Febetra.

Toegang beroep

Het feit dat de toegang tot het beroep voor alle voertuigen die werkzaam zijn voor rekening van derden verlaagd wordt van 3,5 ton naar 2,5 ton, vindt Febetra een goede zaak. “Dat is al lang een vraag van Febetra”, zegt het bedrijf. Het moet de ‘camionettisering’ van het beroep tegengaan.

“Ook de aanpassing van de regels op de rij- en rusttijden is een goede zaak. Eindelijk is er een duidelijke tekst, al heeft dit weinig impact op de Belgische vervoerders. In België wordt cabinekamperen overigens al beboet”, zegt De Maegt.

Detachering

Over de gelijke verloning van chauffeurs die in het buitenland actief zijn, de zogenaamde detachering, zegt De Maegt: “De nieuwe regeling heeft alleen betrekking op het loon, nog niet op de sociale lasten.” Volgens het compromisvoorstel wordt detachering vanaf dag 1 van toepassing op cabotage, bilateraal vervoer en transitvervoer uitgezonderd.

Retrofitverplichting tachograaf

De retrofitverplichting voor de tachograaf had Febetra liever anders gezien. Die geldt volgens de nieuwe regels vanaf 2024 voor internationaal vervoer en vanaf 2025 voor voertuigen die beschikken over de huidige ‘smart’ tacho. “We hadden gehoopt dat die datum voor de retrofitverplichting later zou liggen, vooral voor de vervoerders die sinds juni al een nieuwe tacho geïnstalleerd hebben. We hadden gehoopt dat dit voor nieuwe voertuigen zou gelden. Je hebt niet alleen de installatiekost, er zijn ook nog kosten voor ijking enzovoort”, legt De Maegt uit.

Timing

Isabelle De Maegt verwacht dat het Europees Parlement en de raad de teksten tegen april 2020 zullen goedkeuren. Voor de inwerkingtreding geldt wat de cabotage en de detachering betreft een termijn van achttien maanden na publicatie. Voor de rij- en rusttijden geldt een termijn van twintig dagen. Dat betekent dat de nieuwe cabotage- en detacheringsregels ten vroegste in het najaar van 2021 in voege treden.

Koen Heinen