Beslissende horde genomen in stemming mobiliteitspakket

Het compromisvoorstel over het mobiliteitspakket van de EU is door een vrij ruime meerderheid van de Transportcommissie van het Europees Parlement goedgekeurd. Dat was de laatste grote horde die genomen moest worden.

Eind vorig jaar bereikten de onderhandelaars van het parlement en het Finse voorzitterschap tegen alle verwachtingen in een akkoord over het omstreden mobiliteitspakket. Dat compromis werd dinsdag aan de commissie TRAN voorgelegd. Het werd goedgekeurd door een vrij grote meerderheid van haar leden. 

“Nu moet het Parlement nog in plenaire stemmen, maar de stemming in de commissie was duidelijk, zodat dit naar alle waarschijnlijkheid vlot zal gaan. Ook de Raad van Transportministers moet stemmen, maar ook daar is de kogel eigenlijk door de kerk. De Coreper – het comité met ambassadeurs van de lidstaten – heeft het compromis al aanvaard”, zegt Philippe Degraef, directeur van Febetra.

“De meeste nieuwe regels treden in voege achttien maanden na het verschijnen in het Europees publicatieblad. Naar verwachting is dat dus eind 2021 of begin 2022”, voegt hij toe.

Cabotage

Het mobiliteitspakket bestaat uit drie luiken: de detachering van chauffeurs, de rusttijden van de chauffeurs en nieuwe regels rond de cabotage (het verrichten van nationaal vervoer in een andere lidstaat dan die waar men gevestigd is). Het zijn vooral die laatste die door de Belgische vervoerders zeer negatief worden onthaald. “De ‘cooling off’-periode van vier dagen maakt het voor hen nog zeer moeilijk om een businessmodel te behouden waarin cabotage een grote rol speelt”, zegt Degraef. Vooral de vervoerders actief op Frankrijk zullen eronder lijden.

‘Polensprinters’ aangepakt

“Maar er zijn ook gunstige aspecten aan het mobiliteitspakket. Zo worden eindelijk de ‘Polensprinters’ aangepakt. Er worden wettelijke verplichtingen ingevoerd voor het internationaal vervoer met bestelwagens boven de 2,5 ton. Ook voor hen zullen de regels gelden rond de toegang tot het beroep en de toegang tot de markt. En vanaf 2026 wordt voor hen de tachograaf verplicht”, aldus Degraef.

Een ander positief punt met betrekking tot de detachering is volgens hem het feit dat er één centraal Europees punt komt om de meldingen te doen. "Nu moet de transporteur die op een website in elk betrokken land apart melden, wat omslachtig is."

Verplichte terugkeer

Wat ook gunstig is in de strijd tegen postbusbedrijven, is dat de transporteur de mogelijkheid aan de chauffeur moet bieden om na enkele weken naar huis te gaan. “Dat is geen verplichting. Hij moet hem de kans bieden om dat te doen. Maar wat wel verplicht is, is dat het voertuig om de acht weken terug naar het land van herkomst terugkeert. Dat zal veel veranderen tegenover de huidige situatie”, zegt Degraef tot slot.

Philippe Van Dooren