Uitstel voor overleg Complex Project: "Timing niet in het gedrang"

Het tussentijds actorenoverleg in het Complex Project rond extra containercapaciteit in Antwerpen, dat gepland was voor 28 maart, wordt voor onbepaalde tijd opgeschoven. Volgens de Vlaamse overheid brengt dit de timing van het project niet in gevaar.

Reden voor het plotse uitstel is het feit dat er momenteel een tussennota wordt opgesteld, waarin een round-up wordt gemaakt van de acht pistes die in dit dossier bekend waren, voordat eind januari een negende tracé op tafel werd gelegd, dat eind februari een concretere vorm kreeg. Het actorenoverleg van 28 maart zou vooral gaan over de gecontesteerde negende piste, het 'halve' Saeftinghedok met zwaaikom. "Het zou niet geloofwaardig zijn om de resultaten van dat negende tracé tegelijk te bespreken", zegt Jeroen Tiebout, woordvoerder van Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "De tussennota wordt eind april verwacht."

Tijd nodig

"Het opstellen van een tussennota kost tijd. Publiek en stakeholders moeten worden geraadpleegd", klinkt het elders binnen de administratie. "Publiek en stakeholders hebben dertig dagen de tijd om die te lezen."

Als dat tijdspad inderdaad wordt aangehouden, hoeven we voor eind mei dan ook geen nieuw actorenoverleg meer te verwachten. Ook hier is te horen dat de globale timing van het gehele project door dit uitstel niet in het gedrang komt. Opmerkelijk, want bij de voorstelling van de lijvige studie over de – toen nog – acht pistes voor meer containercapaciteit in Antwerpen, heette het dat de Vlaamse overheid in april met een ontwerp-voorkeursbesluit zou komen. Over een eventueel uitstel van die beslissing werd vanochtend evenwel nergens gerept.

Alfaport vreest niet

"Het actorenoverleg wordt inderdaad uitgesteld", stelt ook Alfaport-Voka-directeur Stephan Vanfraechem vast. "Belangrijk is nu dat het negende alternatief volledig wordt bestudeerd. Ik heb begrepen dat die studies momenteel nog lopen. Als Alfaport-Voka hebben we er belang bij dat dit bijkomende alternatief net zoals de andere alternatieven wordt onderzocht, zodat een onderbouwde keuze kan worden gemaakt. Daarvoor is blijkbaar nog iets meer tijd nodig. Ik heb op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat dit zal leiden tot extra vertraging met betrekking tot het het ontwerp-voorkeursbesluit. Ik ga daarvan uit dat die beslissing nog steeds voor de zomer valt." 

Michiel Leen