Alternatief 9 bevat Saeftinghedok met zwaaikom

Alternatief 9 in het complex project containercapaciteit heeft een verrassend element. Het Saeftinghedok zou aan de noordzijde een zwaaikom krijgen. Bij de toelichting uitten de tegenstanders ook duidelijk hun ongenoegen over het proces.

Op het eerste actorenoverleg sinds de lancering op 31 januari van het negende alternatief met een ‘Saeftinghedok-light’ voor het complex project 'Extra Containercapaciteit Antwerpen', werd een verrassend element toegelicht. Het dok zou aan de noordzijde een zwaaikom krijgen. Ook de eerder geopperde logistieke inplanting op rechteroever (Churchillsite) is nu verdwenen. Alles wordt gebundeld in één logistiek gebied op linkeroever (in geel op het plan in de afbeelding).

De grootste zorgen bij de planning van de bouw van een Saeftinghedok zijn een sedimentafzetting in de rivier en de nautische toegang. Sedimentatie kan een impact hebben op de ecologische gezondheid van de Schelde, maar valt blijkbaar moeilijk wetenschappelijk te voorspellen. Om die sedimentatie te minimaliseren, wordt onderzocht of het Saeftinghedok kan worden gebouwd met een vernauwde toegang van 250 of 350 meter. Als dat gebeurt, zou aan de noordzijde wel een zone nodig zijn om de schepen te laten draaien.

Achterwaarts varen

Voor de zwaaikom liggen twee varianten op tafel. In de eerste variant is een zwaaicirkel van 400 meter gepland. Dat zou betekenen dat bijna alle grote containerschepen dan op de rivier moeten zwaaien. In de tweede optie gaat het om een zwaaicirkel van 600 meter. In die versie moeten alleen nog de allergrootste containerschepen zwaaien op de rivier. Geen evidentie, want de reuzen zouden dan achterwaarts, door een vernauwde toegang, het dok moeten binnen varen.

Belangrijk gevolg van de keuze voor de zwaaikom is dat de noordzijde van het Saeftinghedok in de toekomst bijzonder moeilijk nog verder kan ontwikkelen naar een volwaardige containerterminal. Een eventuele verdere uitbreiding na 2030 zou dan uitsluitend nog kunnen gebeuren door aan de zuidzijde het dok te verlengen.

Al deze modellen worden nu nog verder onderzocht. Op het volgende actorenoverleg op 28 maart worden ze toegelicht.

Ongenoegen

Op het actorenoverleg gisteren werd ook duidelijk dat de actiegroepen en tegenstanders van een Saeftinghedok de messen slijpen voor een kruistocht tegen de procedure. De onverwachte lancering van een negende alternatief is volgens de tegenstanders een aanfluiting van de geest waarin een complex project moet worden aangepakt.

Bart Timperman