Website 'Havenland' moet dagjesmensen naar haven Antwerpen lokken

Onder de noemer 'Havenland' groeperen Port of Antwerp en andere stakeholders culturele en toeristische initiatieven van een twintigtal organisaties rond de Antwerpse haven. Bedrijven of organisaties met een creatief idee mogen zich altijd melden.

Wie dit jaar opteert voor een vakantie dicht bij huis, kan voor tips alvast terecht op de website Havenland. Die verzamelt de initiatieven van zowat twintig organisaties die actief zijn in en rond de haven van Antwerpen. De website mikt breed: "iedereen die iets leuks wil beleven in het havengebied" kan er terecht. Van scheepsspotters tot natuurliefhebbers. 

Op het terrein zullen routes en deelnemende partners te herkennen zijn aan het Havenlandlabel. Dat label garandeert dat de deelnemende initiatieven voldoende kwaliteit bieden. Samen met de fiets- en recreatiekaart en de website is het label handig om routes te plannen in de uitgestrekte haven van Antwerpen. 

Havenland doet een oproep aan wie als ondernemer een idee heeft om zelf iets te organiseren in het havengebied. Zij kunnen dat laten weten via de website. Havenland is een initiatief van een brede waaier aan stakeholders op de beide Scheldeoevers: Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever, het Havencentrum, in structurele samenwerking met gemeente Beveren, gemeente Zwijndrecht, gemeente Stabroek, stad Antwerpen, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Visit Antwerpen, de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, Toerisme provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Waasland, Agentschap Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, EGTS Linieland van Waas en Hulst en Natuurpunt.

Overzichtelijk aanbod

“Heel wat overheden en privéorganisaties bieden hun eigen recreatieve en informatieve activiteiten aan in en rond het havengebied. Met Havenland willen we al die initiatieven op een eenvoudige en overzichtelijke manier onder de aandacht brengen. Want als wereldhaven hebben we heel wat te bieden,” licht havenschepen Annick De Ridder toe. “Havenland kan de band zijn tussen de haven van Antwerpen, de havengemeenschap, wie in de omgeving woont en al wie er wil komen ontspannen of iets bijleren.”

“Met Havenland grijpen we de kans om de verschillende aspecten die horen bij het leven in en rond een wereldhaven onder de aandacht te brengen”, vervolgt Boudewijn Vlegels, voorzitter van Maatschappij Linkerscheldeoever.” Zo is er niet alleen aandacht voor het economische aspect, ook de inspanningen rond natuurbehoud die we samen met verschillende partners leveren of de rijke geschiedenis van het havengebied komen aan bod. Bovendien willen we met Havenland de lokale ondernemers die op een of andere manier bezig zijn met dat hele havengebeuren, actief betrekken.”

“Wanneer we in het Havencentrum groepen ontvangen, merken we dat de meeste bezoekers verwonderd zijn over de grote impact van die haven op hun eigen leven en over de veelheid aan dingen die in en rond de haven te beleven zijn. Daar willen we met Havenland op inspelen. Onze doelgroep zijn niet alleen jongeren tijdens de Havenlandklassen of ander excursies, maar alle mensen die nieuwsgierig zijn naar het enorme reilen en zeilen binnen zo’n havengebied”, besluit Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en voorzitter van het Havencentrum.

Michiel Leen