Nieuwjaarsbrief Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit)

In deze reeks deelden een dertigtal prominenten uit de wereld van het goederenvervoer en de logistiek hun wensen voor 2020. Vandaag sluiten we de reeks af met de nieuwjaarsbrief van minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters.

Beste Flowslezer,

Eerst en vooral wens ik u, en al wie u dierbaar is, een gezond, gelukkig en inspirerend 2020 met veel mooie momenten met familie, vrienden en collega’s.

2020 kondigt zich aan als een scharnierjaar. Niet alleen zijn er geopolitieke spanningen, ook de brexit komt in een beslissende fase. Daarnaast is er de uitrol van de Europese Green Deal. Ook met de Vlaamse Regering gaan we in 2020 volle vaart vooruit, want er ligt veel werk op de plank.

Modal shift

Vlaanderen staat vandaag voor maatschappelijke, economische en technologische uitdagingen die ons mobiliteitsgedrag en de transportsector sterk zullen veranderen. De mobiliteitsuitdagingen zijn zowel maatschappelijk als economisch urgent. Want iedere minuut die we in de file staan, is ofwel economisch verlies, ofwel verlies van onze schaarse vrije tijd. Er zijn ook nog te veel dodelijke slachtoffers. Dat is onaanvaardbaar.

Er is natuurlijk geen silver bullet, niet één pilletje om onze mobiliteitspijn te verlichten. The next big thing will be a lot of small things. Daarom zullen we moeten inzetten op meerdere deeloplossingen. Ook door tal van quick wins kan je veel realiseren.

De manier waarop we onszelf verplaatsen of goederen vervoeren, bepaalt mee de kwaliteit van onze leefomgeving. We moeten anders denken en handelen wanneer we ons verplaatsen, ook bij het goederentransport.

We focussen daarom op een gericht investeringsbeleid met aandacht voor een sterke verknoping van netwerken, om zo de binnenvaart en het spoor nog prominenter naar voor te schuiven als volwaardige en aantrekkelijke modi voor goederenvervoer. We willen de files aanpakken door maximaal in te zetten op een modal shift, zowel voor het personen- als het goederenverkeer.

Binnenvaart

Een bedrijfszeker en toekomstgericht waterwegennet garanderen we door te investeren in voldoende onderhoud en in de verdere uitbouw van het netwerk, met onder meer strategische projecten zoals het Seine-Scheldeproject of de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. Maar ‘onbekend is onbemind’. Investeren in het waterwegennetwerk gaat hand in hand met sensibiliseren en faciliteren.

Om de modal shift naar de binnenvaart te realiseren, moeten bedrijven overtuigd worden dat de waterweg de juiste weg is. Een mental shift dus als voorwaarde voor een modal shift. Samenwerken bij het bouwen van kaaimuren en bij het introduceren van innovatieve vervoers- en overslagconcepten, zijn daar voorbeelden van.

Investeren in infrastructuur

We blijven verder investeren in onderhoud en nieuwbouw. Denk bijvoorbeeld aan de Oosterweelwerken of de omvorming van de R4 in Gent of van de Brusselse Ring. Die werken zijn broodnodig.

Met de bouw van de Nieuwe Sluis Zeebrugge, de Nieuwe Sluis Terneuzen en verdere stappen in de realisatie van de Extra Container Capaciteit (ECA), nemen we een wissel op de toekomst.

Innovatie

Met de herziening van het Havendecreet zetten we nog meer in op maatwerk. Daarbij sluit de Vlaamse Overheid met iedere haven een samenwerkingsakkoord af. Zowel de voorafgaande gesprekken als de overeenkomst vormen een belangrijke hefboom voor de realisatie van de energie- en klimaattransitie en van de modal shift en voor digitalisering en innovatie.

Samenwerking

Maar samen kunnen we meer dan alleen! Als we onze krachten efficiënt en effectief bundelen, kunnen we een positief antwoord bieden op de uitdagingen die op ons afkomen en zaken realiseren die zowel het goederen- als het personenvervoer ten goede komen.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken