Politici verkennen Antwerpse haven met Voka-zomerstage

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

De Zomerstages van Voka hebben een lange traditie: al 27 jaar neemt de werkgeversorganisatie politici mee de werkvloer op. Vanochtend werd de nieuwe reeks zomerstages afgetrapt in het Antwerpse Havenhuis. De haven is gastheer voor een tiental politici van diverse strekkingen die zich een dag lang onderdompelen in het reilen en zeilen van het Havenbedrijf of de verschillende privébedrijven in de Antwerpse haven. Zowel het Vlaamse als het federale niveau zijn vertegenwoordigd. In de voormiddag worden de politici verwelkomd door havenschepen Annick De Ridder en vervolgens vergast op een uitgebreide uiteenzetting van Havenbedrijf-CEO Jacques Vandermeiren. Een uitgelezen kans om de prioriteiten, uitdagingen en problemen van de haven uitgebreid toe te lichten. “Doorheen het jaar heb je zelden de gelegenheid om politici op deze manier te spreken en te informeren”, zegt Vandermeiren. “Dan hebben ze te weinig tijd voor dergelijke bezoeken. Voor velen onder hen is wat we hen hier vertellen nieuw. Voor de betrokken bedrijven is het ook een kans om te appreciëren hoe de politieke wereld functioneert. Beide partijen kunnen elkaar zo beter leren kennen. Deze zomerstages zijn een mooi voorbeeld van informeel overleg, naast het vaak zeer formele overleg op verschillende officiële platformen. Dit is een goed begin, maar het mag altijd nog meer zijn.”

Match 

Een dagje zomerstage ziet er grosso modo als volgt uit: na de algemene inleiding bezoeken de politici ‘hun’ bedrijf. Daar volgt een gesprek met de CEO of andere leidinggevenden over de uitdagingen waar het bedrijf voor staat, gevolgd door een kort bedrijfsbezoek. Nadien kan er nog worden gepraat over een specifiek topic, zoals bijvoorbeeld innovatie of onderzoek en ontwikkeling. “We gaan altijd op zoek naar een match tussen het interesseveld van de politici en de bedrijven uit ons netwerk,” zegt Voka-topman Hans Maertens. 

Derde stage 

Vlaams Parlementslid Kathleen Krekels (N-VA) heeft affiniteit met het project: het is haar derde zomerstage, maar wel de eerste in de haven. Zij bezoekt straks het hr-bedrijf Recrewtment. “Ik ben vooral met onderwijsgerelateerde thema’s bezig en dan vooral met de kloof tussen de competenties die het werkveld eist en de bagage die de afgestudeerden meebrengen. De haven spreekt tot de verbeelding. Vorig jaar was ik te gast bij BASF, waar onder andere de mobiliteitsuitdagingen aan bod komen. Als politicus hoor je op een moment als vandaag ook welke gevolgen de soms trage besluitvorming heeft voor een haven die groeit.” 

Kersvers federaal parlementslid Robby De Caluwé (Open VLD) kent de haven vanuit zijn burgemeesterschap van Moerbeke in het Waasland. Ook ondernemerschap is hem niet onbekend, want tot voor kort had hij zijn eigen consultancybedrijf. Hij bezoekt de Nautische Operationele Cluster van het Havenbedrijf. “Ik ben vooral benieuwd naar het gevoerde personeelsbeleid”, zegt De Caluwé. “De bijzondere dynamiek van de haven spreekt me zeer aan. Veel inwoners van mijn gemeente werken in de Waaslandhaven. Ook als burgemeester probeer ik regelmatig bedrijven in de gemeente te bezoeken. Politici krijgen soms het verwijt in een ivoren toren te zitten. Niet altijd onterecht. Ik wil vanuit Brussel het veld in. Politici beseffen niet altijd wat de traagheid van politieke besluitvorming teweegbrengt bij bedrijven.” 

Federale rol 

Jan Briers, oud-gouverneur van Oost-Vlaanderen en nu federaal parlementslid voor CD&V, gaat langs bij transportbedrijf Van Moer. “Het Oost-Vlaamse gedeelte van de Antwerpse haven heeft altijd mijn bijzondere aandacht gehad. Ik ben benieuwd hoe een transportbedrijf als Van Moer omgaat met mobiliteitsuitdagingen en alternatief vervoer via water en spoorweg. Het federale niveau speelt een rol, bijvoorbeeld om de problemen bij het spoor op te lossen, of de uitdagingen qua klimaat en veiligheid aan te pakken.”

Sp-a’er Hannes Anaf, net verkozen in het Vlaams Parlement, gaat op bezoek bij Antwerp Euro Terminal. “Het is de eerste keer dat ik zo uitgebreid over de haven ben geïnformeerd”, zegt de Turnhoutenaar. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar energie en nutsvoorzieningen. Anaf verwacht veel van het warmtenetwerk van de Antwerpse haven. “Als je bedenkt dat je op die manier heel Antwerpen duurzaam kunt verwarmen … dat is wel enorm”, klinkt het. 

Michiel Leen