Stad zoekt kandidaten voor ingrijpende opfrisbeurt Waagnatie

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

De Waagnatie, en dan vooral de eventhal Bocadero, doet in maritieme kingen wellicht een belletje rinkelen als locatie van de jaarlijkse ViEstA-afterworkparty van Young FORWARD Belgium. AG Vespa gaat nu op zoek naar kandidaten om een concessie van vijftig jaar uit te baten. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: wie het domein in concessie neemt, neemt de site in gebruik, ontwikkelt een visie en voorziet investeringen.

Grondig renoveren

Volgens Wannes De Vleeschauwer van Stad Antwerpen hoeven we niet meteen te vrezen dat de Waagnatie ophoudt als eventlocatie: “Die invulling blijft mogelijk. Maar de site moet wel een update krijgen. Dat kan in de vorm van nieuwbouw op een deel van de terreinen. Maar ook de historische Waagnatiehallen zelf hebben een grondige renovatie nodig. De dakbedekking is een aandachtspunt, en ook elders zijn er werken nodig om de gebouwen futureproof te maken. Door de ligging bij het water moet er ook werk worden gemaakt van een nieuwe waterkering in functie van de renovatie van de Scheldekaaien.”

Gebiedsontwikkeling

De opdracht van deze concessie gaat dus breder dan louter de herbestemming van de Waagnatieloods, maar beoogt de volledige gebiedsontwikkeling. De selectieprocedure verloopt gefaseerd: in een eerste fase geldt er geen numerus clausus voor de kandidaturen, maar slechts vijf kandidaten gaan door naar de tweede ronde. Geïnteresseerden kunnen tot vrijdag 18 oktober 2019 om 16.00 uur een aanvraag tot deelname indienen. De eigenlijke oproep vindt u hier

Michiel Leen