Katoen Natie wil verzoeningsprocedure in conflict terminal Montevideo

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

Katoen Natie verwierf de concessie voor de Terminal Cuenca del Plata (TCP) in Montevideo zowat tien jaar geleden. De problemen begonnen toen de havenautoriteiten van Montevideo zelf een concurrerende containerterminal gingen uitbaten, terwijl ze ook een belang van 20% in de terminal van Katoen Natie hadden.

In een interview met De Tijd zegt Karl Huts dat de havenautoriteiten al verschillende keren tevergeefs gewezen zijn op de schending van de concessievoorwaarden. Daarin staat dat containerschepen eerst de terminal van Katoen Natie moeten aanlopen en pas daarna naar de terminal van de overheid mogen. Volgens Huts heeft de hele affaire aan Katoen Natie al enorme schade berokkend. Het investeerde zo’n 350 miljoen dollar in het project. Ondanks het conflict is de terminal winstgevend.

Enkele jaren geleden werd de terminal al eens in de etalage gezet, maar de verkoop werd ingehouden nadat het havenbestuur plannen had om nog een extra containerterminal te bouwen. De concessieovereenkomst verstrijkt in 2031 en Katoen Natie heeft al een verlenging aangevraagd voor nog eens dertig jaar.

Verzoeningsprocedure

Om een einde te maken aan het aanslepende conflict heeft Katoen Natie in een brief aan de Uruguayaanse overheid voorgesteld om een verzoeningsprocedure op te starten. Als die nog geen resultaat oplevert, wil de groep een internationale arbitrageprocedure starten.

Koen Heinen