Gent deelt via North Sea Port in Nederlandse Green Deal

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

De Green Deal tussen overheden, havens, brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen behelst tientallen acties om de ecologische voetafdruk van zee- en binnenvaart te verminderen.

Die handelen over zeer uiteenlopende zaken: een duurzaamheidslabel voor binnenschepen dat zich kan vertalen in lagere havengelden, inzetten op biobrandstoffen en op systeeminnovaties om lading te bundelen, wachttijden bij sluizen inkorten, nieuwe financieringsmodellen voor schonere schepen, onderzoek naar elektrisch aangedreven motoren enzovoort.

Internationaal wil Nederland ijveren voor een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart en een mondiale brandstofheffing voor de zeevaart, beloofde minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Systeemsprong

De doelstellingen zijn niet min. De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. Voor de zeevaart ligt de lat op 70% minder uitstoot tegen 2050. Dat is 20% meer dan wereldwijd is afgesproken.

Van Nieuwenhuizen doet een duit in het zakje van wat zij als “een systeemsprong” omschrijft. Ze trekt 5 miljoen euro uit voor onderzoek naar nieuwe technologie om zeeschepen duurzamer te maken en 15 miljoen om innovatie in de binnenvaart een duw in de rug te geven. De Rijksrederij zal als launching customer een rol spelen in de komst van een nulemissieschip tegen 2030.

“We zijn het als varende natie aan onze stand verplicht. Het is goed voor de concurrentiekracht van de sector en daarmee voor ons land”, zei de Nederlandse bewindsvrouw bij de ondertekening.

North Sea Port

Zeehavens spelen een belangrijke bemiddelende rol in het bereiken van de milieudoelstellingen voor zee- en binnenvaart. Door onder meer kortingen te geven voor groenere schepen, walstroom (foto) aan te bieden, de modal shift te stimuleren en het scheepsverkeer vlot administratief en operationeel afhandelen, kunnen zij de transitie bespoedigen.

Voor North Sea Port zette CEO Jan Lagasse zijn handtekening onder de Green Deal. De fusiehaven biedt als belangrijk centrum voor de productie van biobrandstoffen onder meer mogelijkheden om alternatieve aandrijving voor binnenschepen te stimuleren.

Gent

Kan de Green Deal ook voor Gent als Vlaams onderdeel van North Sea Port iets betekenen? Jan Lagasse trekt in zijn antwoord op die vraag een lijn.

“De acties die wij als North Sea Port zelf in handen hebben, zullen we havenbreed toepassen. Dus ook in het Gentse deel van onze haven. Denk aan kortingen voor groenere schepen”, geeft hij als voorbeeld. “Als de Nederlandse regering beslist om voor walstroom de btw op elektriciteit te verlagen, dan zal dat vanzelfsprekend enkel in het Nederlandse deel van North Sea Port gelden.”

Hij trekt uit de Green Deal en de inspanningen die de Nederlandse overheid in die context doet, nog een les: “Duurzaamheid is een zaak waarvoor alle betrokken partijen moeten samenwerken.”

Jean-Louis Vandevoorde