Plan Junckers krijgt groen licht van Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft gisteren het Plan Juncker met zijn Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) goedgekeurd. De kleine bijsturing die het plan onderging, kan de ongerustheid aan transportzijde lang niet volledig wegvegen.

Maandenlang hebben transportorganisaties gewezen op de gevaren van een verschuiving van kredieten van de Connecting Europe Facility (CEF) naar het EFSI voor de financiering van de uitbouw van het trans-Europees transportnetwerk. Maandag braken ESPO en EFIP opnieuw een lans voor meer geld voor de TEN-T-havenprojecten. Gisteren kwam daar bovenop nog de studie van het Fraunhofer Institute, die duidelijk maakte hoeveel Europa te verliezen heeft als dat TEN-T-kernnetwerk er niet komt.

Die bezwaren zijn door het Europees Parlement slechts half gehoord. Het plan waarmee Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker (foto) de Europese economie een investeringsimpuls wil geven, kreeg er gisteren groen licht. Naar verluidt wordt de verschuiving van het CEF naar EFSI wel ietwat ingeperkt. In plaats van 3,3 miljard euro zou het om 2,8 miljard euro gaan. Hoe de verdeling tussen transport, telecom en energie (de drie sectoren die bij de Connecting Europe Facility komen kijken) zal uitdraaien, valt nog af te wachten. Daarnaast blijft ook een half miljard beschikbaar voor financieringsinstrumenten ‘oude stijl’.

Hoogst haalbare

“We hebben onze slag lang niet volledig thuisgehaald”, geeft directeur Karin De Schepper van Inland Navigation Europe (INE) toe. “Maar zonder het Parlement zouden we helemaal niets uit de brand gesleept hebben. Het compromis houdt in dat in totaal zowat een miljard minder richting EFSI gaat dan oorspronkelijk voorzien. In de huidige politieke situatie was dat wellicht het hoogst haalbare.”

Isabelle Ryckbost, secretaris-generaal van de Europese zeehavenorganisatie ESPO, deelt haar bezorgdheid over EFSI. “Het is jammer dat er geld wegvloeit uit de TEN-T-enveloppe. Er bestaat een enorme nood aan investeringen in transportinfrastructuur in het algemeen en havens in het bijzonder.”

Transport zelden prioriteit

Ryckbost en De Schepper benadrukken dat bij de jongste ‘call’ voor CEF-projecten de vraag naar Europese subsidies een veelvoud bedroeg van de beschikbare budgetten. “Europa zal daarna krap bij kas zitten voor infrastructuurprojecten”, zegt Karin De Schepper. “Terwijl Europese steun vaak van doorslaggevend belang is om projecten op de rails te zetten en privé-investeerders ertoe te brengen ze mee te financieren.”

Isabelle Ryckbost hoopt dat bij de 'mid-term review' de nodige bijsturingen zullen gebeuren en kijkt daarvoor richting Europese Commissie. Ze betreurt overigens dat weinig bewindslieden in Europa het belang van transport naar waarde weten in te schatten. “Transport wordt zelden als een absolute prioriteit beschouwd, terwijl het gaat om een sector die broodnodig is om andere zaken in beweging te krijgen, heel wat tewerkstelling genereert, Europees van aard is en waarin Europa nog een internationale rol speelt.”