“Meer geld nodig voor TEN-T-havenprojecten”

“Alleen al om de haveninfrastructuurprojecten in de negen corridors te realiseren is meer dan 40 miljard euro nodig.” ESPO en EFIP vragen Europa meer geld vrij te maken voor havengebonden TEN-T-projecten, want de CEF-enveloppe zal niet volstaan.

De Europese organisaties van zee- en binnenhavens breken naar aanleiding van de TEN-T-dagen in Riga en aan de vooravond van het debat over het Plan Juncker in het Europese Parlement, samen een lans voor meer geld voor de havens. Zij richten die oproep zowel tot de Commissie als tot de Europese Investeringsbank (EIB).

Want met wat in de enveloppe voor de Connecting Europe Facility (CEF) overblijft, komt men er niet. Zeker omdat er nu nog eens 2,2 miljard uit gehaald wordt om het Plan Juncker te financieren, zeggen European Seaports Organisation (ESPO) en European Federation of Inland Ports (EFIP).

Voorrang voor havens en transport

Bij de evaluatie van investeringsprojecten is het belangrijk dat transport en havens voorrang krijgen, benadrukken zij. Havens spelen immers een cruciale rol in de Europese economie en infrastructuur. Meer dan honderd zeehavens en bijna tachtig binnenhavens zijn als multimodale poorten en draaischijven in het trans-Europees transportnetwerk opgenomen. In de vorige TEN-T-call hadden 100 van de 700 ingediende projecten met de havensector te maken.

Met de verwachte groei van de vraag naar transport, de schaalvergroting in de scheepvaart, de overstap naar nieuwe energie en de strengere milieuvoorschriften zijn investeringen in haven- en hinterlandinfrastructuur meer dan ooit aan de orde, onderstrepen ESPO en EFIP nog. In de nationale begrotingen gaat de ruimte voor dit soort investeringen er bovendien niet op vooruit.

EFSI

De twee Europese havenorganisaties herhalen dat het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), waarop Commissievoorzitter Juncker rekent om de Europese economie nieuw investeringsbloed toe te dienen, hen geen vertrouwen inboezemt. “De belangrijke investeringen in infrastructuur die de havensector nodig heeft, zouden wel eens uit de EFSI-boot kunnen vallen. EFSI zal niet dezelfde criteria als TEN-T hanteren voor de financiering van transportinfrastructuur, noch de prioritisering die voor corridors was vastgelegd.”

Om al die redenen vragen zij de Commissie, het Parlement en de Raad om de financiële enveloppe die voor het TEN-T-netwerk wordt opzijgezet, bij de herziening van het Multiannual Financial Framework te verhogen.