Rotterdam en Moerdijk willen toekomst petrochemisch cluster waarborgen

Rotterdam en Moerdijk willen de concurrentiepositie van hun petrochemisch cluster veiligstellen. Ze hebben een actieplan klaar met een aantal maatregelen om de bestaande industriële activiteiten te optimaliseren en het industriecluster te vernieuwen.

Een dag nadat in Antwerpen een rondetafel plaatsvond over het versterken van de samenwerking tussen de Duitse en Belgische chemische industrie met het oog op de wereldwijde concurrentiepositie, komen Rotterdam en Moerdijk met een gelijkaardig plan.

Ook hier is de toenemende wereldwijde concurrentie de aanleiding. Volgens de Rotterdamse haventopman Allard Castelein is het industriecluster in Rotterdam en Moerdijk goed voor 54.000 jobs en een toegevoegde waarde van 10,5 miljard euro, maar staat het internationaal onder grote druk.

Acties

Het plan stelt drie acties voorop voor de optimalisering van de sector. In eerste instantie moet het Rotterdamse chloorcluster versterkt worden door ketenintegratie. Daarnaast wordt een bundeling van niet-kernactiviteiten zoals uitwisseling en verwerking van stoom, afvalwater, slib, enzovoort vooropgesteld. Dat moet voor een daling van productiekosten en emissies zorgen. Ketenintegratie is één van de sterke punten van het Antwerpse chemiecluster.

Het derde actiepunt heeft betrekking op het leveren van waardevolle reststromen zoals restwarmte en/of CO2 aan de regio.

Voor het vernieuwen van de industrie mikt het plan op nieuwe grondstoffen en recycling met de ontwikkeling van een biobased cluster. Het gebruik van nieuwe technologieën moet de transitie versnellen.

Tot slot geeft het plan nog aan dat voor het versterken van de bestaande industrie en het vernieuwen van het cluster een aantal belemmeringen moeten weggenomen worden. Dat kan onder meer door het verdiepen van de Nieuwe Waterweg, het wegnemen van onzekerheden omtrent NOx-emissies en een evenwichtige toekenning van emissierechten voor CO2 bij levering aan derden.

Wegens de complexiteit en de hoogdringendheid wordt de aanstelling van een ‘clustercommissaris’ naar voor geschoven. Het budget voor de uitwerking van het actieplan wordt op 2 miljoen euro per jaar gerekend.