België en Duitsland bondgenoten voor versterking chemische industrie

Duits bondspresident Joachim Gauck nam vandaag deel aan een rondetafelgesprek over het economisch belang en de toekomst van de Antwerpse petrochemie. Het belang van een intense samenwerking tussen de chemie in België en Duitsland stond daar centraal.

Het rondetafelgesprek kaderde in het staatsbezoek van de Duitse bondspresident aan ons land. Naast koning Filip en Joachim Gauck waren ook Antwerps burgemeester Bart De Wever, gedelegeerd bestuurder van essenscia Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx van het Havenbedrijf, Havenschepen Marc Van Peel en een twintigtal CEO's uit de Belgische en Duitse chemische industrie aanwezig.

De besprekingen, die werden gemodereerd door Umicore-voorzitter Thomas Leysen, spitsten zich toe op twee actuele dossiers. Met name de omschakeling naar een circulaire economie en de uitwerking van een Europees energie- en klimaatbeleid naar aanleiding van de klimaattop in Parijs.

Grootste chemiecluster

Dat Antwerpen is uitgegroeid tot de grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa is volgens Verschueren mee te danken aan de intense verbondenheid met de chemische industrie in het Rijn- en Ruhrgebied. De essenscia-topman benadrukte dat door de toegenomen wereldwijde concurrentie, België en Duitsland nog meer moeten samenwerken om hun strategische positie te behouden.

Duitsland is ook de belangrijkste handelspartner van de Belgische chemie. Een vijfde van de totale export van de Belgische chemiesector is bestemd voor Duitsland. Anderzijds zijn Duitse chemiebedrijven sterk aanwezig in België en dan voornamelijk in Antwerpen, waar bedrijven als BASF en Bayer al in de jaren 60 belangrijke productiesites bouwden. In heel België gaat het om een 40-tal Duitse sectorbedrijven met 8.000 werknemers en een omzet van 11 miljard euro.

Volgens het Antwerpse Havenbedrijf worden er meer dan 63 miljoen ton goederen per jaar vervoerd tussen Antwerpen en Duitsland en verwacht wordt dat dit volume tegen 2030 met meer dan 40% zal stijgen. Binnenvaart en spoor zullen daarbij een onmiskenbare rol spelen. Van deze tonnage zal de waterweg 36 miljoen ton op haar actief nemen, terwijl het spooraandeel zal stijgen tot 20% (18 miljoen ton). De capaciteitsuitbreiding van het spoor op Duits grondgebied is hierbij absoluut noodzakelijk, aldus het Havenbedrijf.

Recycleren

“We hebben in België de infrastructuur en de expertise om een voortrekkersrol te spelen in hoogtechnologische afvalverwerking”, vindt Paul De Bruycker, CEO van Indaver. Duitsland en de Benelux nemen volgens hem het voortouw in de realisatie van een circulaire economie met de focus op duurzaamheid en waarde creatie. “De chemie kan hier een doorslaggevende rol spelen als innovator van nieuwe recyclagetechnieken en als afnemer van circulaire grondstoffen”, aldus De Bruycker.

Indaver kondigde onlangs aan dat het een tiental fabrieken wil bouwen voor het recycleren van plasticafval tot grondstof voor de chemie. Ook het Saudische ERS wil in Antwerpen een recyclagefabriek voor plasticafval bouwen. Momenteel loopt daarvoor en audit.

Beleid

Hans Casier, CEO van Ineos Phenol, pleitte in naam van de chemische sector voor een Europees energie- en klimaatbeleid dat de chemische industrie in Europa de randvoorwaarden biedt om te blijven innoveren in producten die de klimaatuitdaging mee helpen oplossen.