Reders niet te spreken over negende Saeftinghe-piste

Bij de Maritieme Get-together uitte scheepvaartvereniging ASV nogmaals haar ongenoegen over het negende Saeftingheplan. "Wij hebben helemaal niet gevraagd om 2.6 miljoen teu achter de sluizen", klinkt het ferm.

Het complex project rond de uitrbeiding van de containercapaciteit in Antwerpen kon bij de jaarlijkse Maritieme Get-together van ASV niet achterwege blijven. Dat de Antwerpse reders niet bijster tevreden zijn over het negende voorstel dat minister van Mobiliteit Ben Weyts lanceerde, is geweten. ASV-voorzitter Philippe Oyen uit in zijn toespraak nogmaals scherpe kritiek.

"Het huidige plan voorziet in 2,6 miljoen teu extra capaciteit achter de sluizen, terwijl de containerrederijen daar niet om vragen. ASV heeft reeds herhaaldelijk vooropgesteld dat we deepsea-kade nodig hebben voor de sluizen", klonk het stellig. Dat van het geplande Saeftinghedok slechts één zijde volledig wordt benut en de andere grotendeels wordt ingenomen door een zwaaikom, was Oyen eveneens een doorn in het oog. 

Politiek

"Het gaat er bij mij niet in dat men de vraag van de klant naast zich neerlegt en dat men dan maar met een waarschijnlijk meer politiek haalbare oplossing komt in plaats van een economische oplossing op vraag van de gebruiker, een oplossing die de groei van de Vlaamse economie ondersteunt."

Wat wil het ASV dan wel? Eenvoudig: "Een volwaardig Saeftinghedok met groeipotentieel zowel aan de noord- als de zuidkant. Dàt is de toekomst", besloot Oyen.

Michiel Leen