Copia Catena Solutions en de win-win van goede logistiek 

(Publireportage) "Een efficiënte logistiek en supplychain betekent een win-win voor werkgever en werknemer", zegt Gunter Devisser van Copia Catena Solutions. Hij heeft het afgelopen jaar enkele bijzondere projecten gerealiseerd. 

Bij de opstart van een bedrijf behoort de logistiek en de supplychain vaak niet tot de corebusiness. Maar als een bedrijf begint te groeien, dan nemen de kosten voor logistiek ook toe. “Je kan blijven groeien, maar als je je producten niet tijdig en in de juiste hoeveelheid bij de klant krijgt, dan blijft die niet tevreden”, zegt Devisser. “En dan proberen we te helpen.”

Waardevermeerdering

Copia Catena Solutions werd een jaar geleden opgestart door Gunter Devisser omdat hij merkte dat er in Vlaanderen nood is aan advies in verband met procesverbeteringen in logistieke operaties. Met een goede supplychain wil hij een waardevermeerdering creëren, zowel voor de werkgever, werknemer als klant. “Dan denk ik aan minder kosten en een positievere total cost of ownership (TCO)”, zegt Devisser. “Dankzij een goede logistiek kan een organisatie meegroeien. Je kan al met kleine stappen je supplychain en magazijn automatiseren. Het is een win-win voor de onderneming en de mensen die er werken.” 

120.000 euro bespaard

Het afgelopen jaar realiseerde Copia Catena Solutions enkele opvallende projecten. Bij een grote zuivelfabrikant zorgde Devisser voor een verbetering bij het order-pickgebied, waar de bestelde goederen genomen worden. “We hebben alles efficiënter ingericht”, zegt Devisser. “Daardoor heeft het bedrijf 120.000 euro kunnen besparen, zonder extra investeringen te doen. Via data-analyse is er een heatmap opgemaakt. Die maakt het visueel zeer duidelijk waar de populaire artikels staan, de zogenaamde snellopers. Die snellopers hebben we meer bij elkaar gezet. Door die actie werd de loopafstand en de rijtijd van een pickronde drastisch ingekort.”

Voorraadbeheer

Copia Catena Solutions was ook betrokken bij een kmo in bouwmaterialen. “De filialen van het bedrijf kampten met problemen in hun voorraad. Er waren voorraadverschillen in hun filialen”, zegt Devisser. “Ze dachten dat ze dat probleem door de aankoop van een nieuw warehousemanagementsystem zouden oplossen. Ons onderzoek bracht aan het licht dat ze gewoon nood hadden aan een goed en coherent softwarepakket voor voorraadbeheer. Daar lag het probleem. De return on investment (ROI) bedroeg negen maanden.”

Stappenplan 

Copia Catena Solutions heeft een achtstappenplan om bedrijven te helpen. “We komen kijken, doen een analyse op de werkvloer, analyseren de data enzovoort”, zegt Devisser. “We combineren de data en informatie van de werkvloer met elkaar en leggen daar een saus van onze ervaring over. Zo ontstaat een verbetertraject. Dan kan het bedrijf zelf beslissen of ze er in meegaan. Externe kennis kan een nieuwe blik op je bedrijf werpen.” 

Luisteren naar werknemers 

Devisser vindt het heel belangrijk om op de werkvloer aanwezig te zijn en naar de werknemers te luisteren. “Daar gebeurt het”, zegt Devisser. “Door in gesprek te gaan met mensen op de werkvloer, kan je veel informatie vastkrijgen. Die kennen het reilen en zeilen van de firma dikwijls beter dan de mensen die aan hun bureau zitten. Ze kennen ook de uitzonderingen die niet gekend zijn in de procedure. Dat is belangrijk als je een verbetertraject wil doorvoeren. Door naar de mensen intensief te luisteren en hun ideeën mee te nemen in het verdere traject, win je bereidwilligheid.” 

Veel evoluties 

De afgelopen 25 jaar merkte Devisser veel evoluties in de logistieke wereld. “Bij het begin van mijn carrière hoorde ik soms dat er plots een levering zou komen, zonder meer”, zegt Devisser. “We moesten onze plan trekken. Ondertussen is er veel veranderd, ook qua automatisering. Daar waar het vroeger statisch was, is het vandaag flexibeler geworden. Maar er blijft wel nood aan een combinatie van logistiek en automatisering. Toch staat het automatiseringstraject in de logistiek in zijn kinderschoenen. De coronacrisis heeft de bedrijven alvast bewuster gemaakt van het belang van het digitale. Door de opkomende digitalisering en automatisering in de logistieke sector is de nood aan specialisten alleen maar toegenomen. De automatisering moet mensen bijstaan en efficiënter maken, en niet vervangen.”

Nieuwe uitdaging 

Gunter Devisser is gepokt en gemazeld in de logistiek. 25 jaar geleden startte hij als magazijnmedewerker. “Ik ben gestart op de vloer”, vertelt Devisser. “Ik ben stelselmatig opgeklommen. In de loop van mijn carrière heb ik in avondonderwijs de opleiding Transport en Logistiek gevolgd om naast de praktische kant ook de theoretische zijde te ontdekken. Daar ik graag up-to-date blijf, heb ik vorig jaar de opleiding black belt lean six sigma afgerond waar ik de lean in combinatie met statistische data onder de knie kreeg. Een jaar terug richtte ik mijn eigen bedrijf op en startte ik als zelfstandige. Ik leer altijd graag bij en verlang steeds naar nieuwe uitdagingen.”  

 

Copia Catena Solutions
www.copiacatenasolutions.com
Gunter Devisser
gunter.devisser@copiacatenasolutions.com
+32 476 23 81 33