Logistieke sector: hier moeten bedrijven op letten

Flowsmagazine, Varia
Koen Dejaeger
Algemeen beeld MPET
Algemeen beeld MPET © Port of Antwerp-Bruges

Omdat het begrip duurzaamheid op zoveel verschillende manieren kan worden ingevuld, is het van belang om goed te definiëren welke acties men wil ondernemen. Consultant BDO brengt in het laatste Flowsmagazine de risico’s en opportuniteiten in kaart voor bedrijven die actief zijn in de logistiek.

Als raad geeft BDO bedrijven mee om na te gaan welke onderwerpen echt van belang zijn. Enkele voorbeelden uit de logistieke sector:

 • Klimaatverandering: de sector heeft een aanzienlijke impact op de uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2, vanwege brandstofverbruik en transportmiddelen. Het implementeren van duurzame brandstoffen en efficiëntere technologieën is essentieel om de ecologische voetafdruk te verminderen.
 • Arbeidsomstandigheden: het waarborgen van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor werknemers, inclusief gezondheid en veiligheid op het werk, is van het grootste belang. Een gezonde en veilige werkomgeving draagt bij aan tevredenheid onder medewerkers en verhoogt de efficiëntie.
 • Innovatie en samenwerking: samenwerking met belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers, en lokale gemeenschappen, is een drijvende kracht achter innovatieve oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen.

“Ook in de logistieke sector stellen we een toenemende vraag van klanten vast om de ESG-prestaties te verbeteren, wat duurzaamheid – naast prijs, service en snelheid – een steeds vaker bepalende factor maakt bij het winnen van contracten”, zegt Tessy Martens, sustainability lead BDO Belgium. “Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het aantrekken en behouden van talent, vooral onder jongere generaties die waarde hechten aan bedrijven die hun waarden delen, sterk verbonden zijn met duurzaamheid.”

“Financiële marktspelers zoals investeerders en financiële instellingen moedigen deze aan met diverse incentives, zoals betere financieringsmogelijkheden, lagere rentes, duurzaamheid-gerelateerde leningen en groene obligaties. Daarnaast wordt de ESG-prestatie steeds vaker als een beslissende factor gezien door private equity bij investeringsbeslissingen, waarbij goede ESG-prestaties worden geassocieerd met lagere risico’s en hogere rendementen.”

Verbrandingsmotor

“Vanuit Europa is er een opkomende regulering en wetgeving in het kader van duurzaam ondernemen voor de logistieke sector. Zo is het vanaf 2035 verboden om nog auto’s met verbrandingsmotor te verkopen in de EU. Er is ook een steeds grotere vraag naar transparantie over duurzaamheid van de activiteiten. Kleinere transportbedrijven moeten niet aan de strenge rapporteringswetgeving voldoen; hun klanten echter waarschijnlijk wel”, legt Martens uit.

“Als speler in de transport- en logistieke sector in België is het cruciaal om niet alleen op het milieu te focussen, maar ook op sociale aspecten. Het waarborgen van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor werknemers, inclusief gezondheid en veiligheid op het werk, is van groot belang. Het investeren in werknemerswelzijn, opleidingen, en diversiteits- en inclusiebeleid kan bijdragen aan tevreden en gemotiveerd personeel.”

Uitdagingen

“Koolstofemissies: een van de belangrijkste uitdagingen in de transportsector zijn de emissies die voortkomen uit het gebruik van fossiele brandstoffen. De transportsector draagt volgens onderzoek van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) momenteel voor 14% bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, waarvan 10% afkomstig is van wegtransport. Het verminderen van emissies is essentieel om klimaatverandering aan te pakken. Het optimaliseren van transportroutes en inzetten op multimodaliteit zijn goede voorbeelden om emissies vandaag reeds te verminderen. Echter, de brede implementatie van technologieën zoals elektrische en waterstofvoertuigen blijft nog een uitdaging vanwege complexiteit en kosten.”

“Arbeidsomstandigheden: het waarborgen van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor werknemers, inclusief gezondheid en veiligheid op het werk, is van cruciaal belang in de transportsector. Een gezonde en veilige werkomgeving draagt bij aan de tevredenheid onder medewerkers en verhoogt de efficiëntie.”

“Samenwerking met belanghebbenden: duurzaamheid in de transportsector vereist samenwerking en betrokkenheid van verschillende partijen. Ga het gesprek aan met klanten: wat verwachten zij van jou en wat kan je samen doen?”

“Het bepalen van de meest prioritaire thema’s en het werken aan gefaseerde, impactvolle acties is een strategische benadering die het bedrijf in staat stelt om op lange termijn duurzame resultaten te behalen. Het verankeren van ESG in de strategie vereist betrokkenheid op alle niveaus in de organisatie. Het is belangrijk om draagvlak te creëren en medewerkers bewust te maken van het belang van duurzaamheid en hoe dit te doen. Dit omvat het identificeren van de meest prioritaire ESG-thema’s die van invloed zijn op je bedrijfsactiviteiten en waardeketen, en vervolgens gerichte acties ondernemen om hiermee om te gaan”, zegt Martens van BDO nog.

Best practices

Op milieu vlak:

 • Optimalisatie van transport: efficiënte routeplanning, bundeling van zendingen, vermijden van lege retourritten en bevorderen van eco-driving.
 • Modal shift: stimuleren van verschuiving naar milieuvriendelijke transportmodi, zoals spoorwegtransport, om het aandeel van wegtransport te verminderen.
 • Circulair businessmodel: optimaal hergebruik van materialen en trailers, toepassen van predictive maintenance voor efficiënter onderhoud.

Op sociaal vlak:

 • Welzijn: verbeteren van werkomstandigheden medewerkers, zorgen voor gezondheidsvoorzieningen, vertrouwenspersonen, betaald ouderschapsverlof en andere voordelen ter ondersteuning van een goede balans tussen werk en privé.
  • Diversiteit en Inclusie (DE&I): bewustwording van inclusie, awareness programma’s zoals bias training in het kader van rekrutering, communicatieprincipes en inclusieve hr-processen.
 • Gezondheid en veiligheid: het opzetten en in stand houden van een veiligheidscultuur, aanbieden van een goede gezondheidsverzekering, incidentbeheer en veiligheidstrainingen voor werknemers.

Op governance vlak:

 • Transparantie: duurzaamheidsrapportage en voldoende informatie beschikbaar stellen om belanghebbenden inzicht te geven in jouw duurzaamheidsprestaties en ambities.
 • Samenwerking: bevorderen van samenwerking met stakeholders in de gehele waardeketen door leveranciers, events i.h.k.v. duurzaamheid, duurzaamheidscriteria in selectieproces, samenwerking met kenniscentra en/of keten omtrent innovatie.
 • Innovatie: stimuleren van innovatieve oplossingen en technologieën om de transport- en logistieke processen te verbeteren, efficiëntie te verhogen en milieueffecten te verminderen. Denk aan het gebruik van slimme logistieke systemen, de ontwikkeling van nieuwe duurzame brandstoffen en de inzet van geavanceerde data-analyse voor betere planning en optimalisatie.

Meer info via deze link.

Logistieke sector: hier moeten bedrijven op letten – Flows

Logistieke sector: hier moeten bedrijven op letten

Flowsmagazine, Varia
Koen Dejaeger
Algemeen beeld MPET
Algemeen beeld MPET © Port of Antwerp-Bruges

Omdat het begrip duurzaamheid op zoveel verschillende manieren kan worden ingevuld, is het van belang om goed te definiëren welke acties men wil ondernemen. Consultant BDO brengt in het laatste Flowsmagazine de risico’s en opportuniteiten in kaart voor bedrijven die actief zijn in de logistiek.

Als raad geeft BDO bedrijven mee om na te gaan welke onderwerpen echt van belang zijn. Enkele voorbeelden uit de logistieke sector:

 • Klimaatverandering: de sector heeft een aanzienlijke impact op de uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2, vanwege brandstofverbruik en transportmiddelen. Het implementeren van duurzame brandstoffen en efficiëntere technologieën is essentieel om de ecologische voetafdruk te verminderen.
 • Arbeidsomstandigheden: het waarborgen van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor werknemers, inclusief gezondheid en veiligheid op het werk, is van het grootste belang. Een gezonde en veilige werkomgeving draagt bij aan tevredenheid onder medewerkers en verhoogt de efficiëntie.
 • Innovatie en samenwerking: samenwerking met belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers, en lokale gemeenschappen, is een drijvende kracht achter innovatieve oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen.

“Ook in de logistieke sector stellen we een toenemende vraag van klanten vast om de ESG-prestaties te verbeteren, wat duurzaamheid – naast prijs, service en snelheid – een steeds vaker bepalende factor maakt bij het winnen van contracten”, zegt Tessy Martens, sustainability lead BDO Belgium. “Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het aantrekken en behouden van talent, vooral onder jongere generaties die waarde hechten aan bedrijven die hun waarden delen, sterk verbonden zijn met duurzaamheid.”

“Financiële marktspelers zoals investeerders en financiële instellingen moedigen deze aan met diverse incentives, zoals betere financieringsmogelijkheden, lagere rentes, duurzaamheid-gerelateerde leningen en groene obligaties. Daarnaast wordt de ESG-prestatie steeds vaker als een beslissende factor gezien door private equity bij investeringsbeslissingen, waarbij goede ESG-prestaties worden geassocieerd met lagere risico’s en hogere rendementen.”

Verbrandingsmotor

“Vanuit Europa is er een opkomende regulering en wetgeving in het kader van duurzaam ondernemen voor de logistieke sector. Zo is het vanaf 2035 verboden om nog auto’s met verbrandingsmotor te verkopen in de EU. Er is ook een steeds grotere vraag naar transparantie over duurzaamheid van de activiteiten. Kleinere transportbedrijven moeten niet aan de strenge rapporteringswetgeving voldoen; hun klanten echter waarschijnlijk wel”, legt Martens uit.

“Als speler in de transport- en logistieke sector in België is het cruciaal om niet alleen op het milieu te focussen, maar ook op sociale aspecten. Het waarborgen van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor werknemers, inclusief gezondheid en veiligheid op het werk, is van groot belang. Het investeren in werknemerswelzijn, opleidingen, en diversiteits- en inclusiebeleid kan bijdragen aan tevreden en gemotiveerd personeel.”

Uitdagingen

“Koolstofemissies: een van de belangrijkste uitdagingen in de transportsector zijn de emissies die voortkomen uit het gebruik van fossiele brandstoffen. De transportsector draagt volgens onderzoek van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) momenteel voor 14% bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, waarvan 10% afkomstig is van wegtransport. Het verminderen van emissies is essentieel om klimaatverandering aan te pakken. Het optimaliseren van transportroutes en inzetten op multimodaliteit zijn goede voorbeelden om emissies vandaag reeds te verminderen. Echter, de brede implementatie van technologieën zoals elektrische en waterstofvoertuigen blijft nog een uitdaging vanwege complexiteit en kosten.”

“Arbeidsomstandigheden: het waarborgen van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor werknemers, inclusief gezondheid en veiligheid op het werk, is van cruciaal belang in de transportsector. Een gezonde en veilige werkomgeving draagt bij aan de tevredenheid onder medewerkers en verhoogt de efficiëntie.”

“Samenwerking met belanghebbenden: duurzaamheid in de transportsector vereist samenwerking en betrokkenheid van verschillende partijen. Ga het gesprek aan met klanten: wat verwachten zij van jou en wat kan je samen doen?”

“Het bepalen van de meest prioritaire thema’s en het werken aan gefaseerde, impactvolle acties is een strategische benadering die het bedrijf in staat stelt om op lange termijn duurzame resultaten te behalen. Het verankeren van ESG in de strategie vereist betrokkenheid op alle niveaus in de organisatie. Het is belangrijk om draagvlak te creëren en medewerkers bewust te maken van het belang van duurzaamheid en hoe dit te doen. Dit omvat het identificeren van de meest prioritaire ESG-thema’s die van invloed zijn op je bedrijfsactiviteiten en waardeketen, en vervolgens gerichte acties ondernemen om hiermee om te gaan”, zegt Martens van BDO nog.

Best practices

Op milieu vlak:

 • Optimalisatie van transport: efficiënte routeplanning, bundeling van zendingen, vermijden van lege retourritten en bevorderen van eco-driving.
 • Modal shift: stimuleren van verschuiving naar milieuvriendelijke transportmodi, zoals spoorwegtransport, om het aandeel van wegtransport te verminderen.
 • Circulair businessmodel: optimaal hergebruik van materialen en trailers, toepassen van predictive maintenance voor efficiënter onderhoud.

Op sociaal vlak:

 • Welzijn: verbeteren van werkomstandigheden medewerkers, zorgen voor gezondheidsvoorzieningen, vertrouwenspersonen, betaald ouderschapsverlof en andere voordelen ter ondersteuning van een goede balans tussen werk en privé.
  • Diversiteit en Inclusie (DE&I): bewustwording van inclusie, awareness programma’s zoals bias training in het kader van rekrutering, communicatieprincipes en inclusieve hr-processen.
 • Gezondheid en veiligheid: het opzetten en in stand houden van een veiligheidscultuur, aanbieden van een goede gezondheidsverzekering, incidentbeheer en veiligheidstrainingen voor werknemers.

Op governance vlak:

 • Transparantie: duurzaamheidsrapportage en voldoende informatie beschikbaar stellen om belanghebbenden inzicht te geven in jouw duurzaamheidsprestaties en ambities.
 • Samenwerking: bevorderen van samenwerking met stakeholders in de gehele waardeketen door leveranciers, events i.h.k.v. duurzaamheid, duurzaamheidscriteria in selectieproces, samenwerking met kenniscentra en/of keten omtrent innovatie.
 • Innovatie: stimuleren van innovatieve oplossingen en technologieën om de transport- en logistieke processen te verbeteren, efficiëntie te verhogen en milieueffecten te verminderen. Denk aan het gebruik van slimme logistieke systemen, de ontwikkeling van nieuwe duurzame brandstoffen en de inzet van geavanceerde data-analyse voor betere planning en optimalisatie.

Meer info via deze link.