Afbakening havengebied Linkerscheldeoever definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft de havenbestuurlijke afbakening van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied definitief goedgekeurd. Omdat die afbakening ontbrak, was er een juridisch vacuüm op Linkerscheldeoever dat rechtsonzekerheid creëerde.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) meldt dat de Vlaamse Regering de havenbestuurlijke afbakening van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied definitief heeft goedgekeurd. Die afbakening was nodig omdat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever’ in 2016 door de Raad van State deels werd vernietigd.

Daardoor verviel de afbakeningslijn van het havengebied van Antwerpen op de Linkerscheldeoever. "Die afbakening is ook noodzakelijk voor de dagelijkse uitoefening van havenbestuurlijke bevoegdheden door het Havenbedrijf Antwerpen op de Linkerscheldeoever", deelt de minister mee. "Dat geldt evenzeer voor Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en haar bevoegdheden die verband houden met de grenzen van het havengebied, zoals bijvoorbeeld het grondbeleid en het industrialisatiebeleid. Omdat de afbakening ontbrak, was er een juridisch vacuüm op Linkerscheldeoever ontstaan dat rechtsonzekerheid creëerde rond de uitoefening van bovenvermelde bevoegdheden.

Extra containercapaciteit

De afbakeningslijn voor het havengebied doet geen afbreuk aan de ruimtelijke bestemmingen die momenteel van kracht zijn in het Linkerscheldeoevergebied. Voor het vastleggen van de formele afbakeningslijn van het havengebied wordt al rekening gehouden met de ontwikkelingen in het complex project realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA).

Peeters: “Met de afbakening van het havengebied in het Linkerscheldeovergebied creëren we de nodige rechtszekerheid voor investeerders en bedrijven die actief zijn in dit deel van het havengebied.”

Bart Timperman