Raad van State trekt streep door uitbreidingsplan voor Saeftinghe

Op vraag van inwoners van Doel en Ouden Doel heeft de Raad van State vandaag een deel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de havenontwikkeling op Linkeroever vernietigd. De Raad volgt daarmee het eerdere arrest van het Europese Hof.

In juli 2015 had de Raad van State, naar aanleiding van de klacht van de inwoners, aan het Europese Hof van Justitie de vraag gesteld of de techniek die de Vlaamse regering gebruikt in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) verenigbaar is met de Europese Habitatrichtlijn. Die techniek bestaat erin dat eerst ‘ natuurkerngebieden’ tot ontwikkeling worden gebracht vooraleer de gebieden voor havenontwikkeling effectief mogen worden ontwikkeld.

In de zomer van dit jaar antwoordde het Europese Hof van Justitie dat de Vlaamse regering hiermee de Habitatrichtlijn schendt. De Raad van State volgt dit arrest en vernietigt het RUP dat betrekking heeft op de Linkerscheldeoever, met uitzondering van het westelijk deel van het ‘Logistiek Park Waasland’.

Zodra er meer details en reacties bekend zijn komen we hierop terug.

Eerder kon u op Flows al lezen dat de Vlaamse overheid op zoek gaat naar alternatieven voor het Saeftinghedok. Daarbij werd al rekening gehouden met de waarschijnlijke vernietiging.

- Verrassende (lijst) alternatieven voor Saeftinghedok

- Freddy Aerts: “Saeftinghedok is maar één van de opties”

Koen Heinen