Frederik Boterdaele geeft internationaal opleidingsaanbod APEC vorm

Frederik Boterdaele kwam dit najaar aan boord bij APEC, het internationale opleidingscentrum van de Vlaamse overheid, Cepa en Port of Antwerp. Wij wilden weleens weten welke accenten hij legt.

Boterdaele (34) was bij Vlerick Business School jarenlang verantwoordelijk voor het aanbod opleidingen op maat van bedrijven. Daarna maakte hij de overstap naar APEC en Port of Antwerp International. Hij heeft eveneens een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen op zak van de UGent. “Van de haven kende ik niet zoveel, maar na tien jaar Vlerick was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze job bij APEC en Port of Antwerp International sprak me heel erg aan.”

APEC

APEC biedt een scala aan standaardopleidingen aan rond uiteenlopende haventhema's, die vanouds een professioneel, internationaal publiek aantrekken. De knowhow die ze in Antwerpen opdoen, implementeren ze in hun thuishavens. Daarnaast biedt APEC ook opleidingen aan op maat van havenbedrijven en andere organisaties. Voor Port of Antwerp International, dat consultancy en management aanbiedt, brengt Boterdaele de specifieke opleidingsnoden van havenbedrijven en andere organisaties in kaart en werkt hij mee aan projecten rond organisatiestructuren en ontwikkeling.

Welke accenten legt hij zelf? “Welke impact kunnen wij hebben op de APEC-deelnemers? Hoe kunnen we hen de instrumenten geven om onmiddellijk mee aan de slag te gaan wanneer ze weer terugkeren in hun specifieke werkomgeving? Bij onze port courses gebeurt die kennisoverdracht vanuit de Vlaamse havengemeenschap, aangevuld met de concrete ervaring van bezoeken aan de havens van Antwerpen, North Sea Port, Zeebrugge en verschillende private bedrijven.”

Smart Port Technologies

Nieuwigheden voor het opleidingsprogramma 2020 spitsen zich toe op de hedendaagse uitdagingen en trends voor havens, onder meer via het luik Smart Port Technologies. “De evolutie in deze sector gaat razendsnel”, zegt Boterdaele. “Havens staan niet op zichzelf en de relatie met alle actoren binnen de havengemeenschap wint elke dag aan belang. De havenbedrijven spelen daarin een cruciale, verbindende rol. Die verscheidenheid weerspiegelt zich ook in het aanbod. In opleidingen over havenmanagement en havenlogistiek zitten bijvoorbeeld ook de laatste nieuwe ontwikkelingen rond duurzaamheid en energietransitie vervat.”

Netwerken

Hoeveel wist Boterdaele over zijn nieuwe werkhabitat voordat hij op het Zaha Hadidplein belandde? “Ik wist heel weinig van de haven toen ik hier aankwam, maar leerde snel bij, eenmaal aan boord. Zo heb ik al verschillende haventours meegedaan in Antwerpen en Gent. Ook volg ik een aantal van onze eigen cursussen, zodat ik snel mee ben in het havenjargon. De besprekingen met deelnemende bedrijven vinden uiteraard ook in de haven plaats.”

"Een APEC-opleiding is natuurlijk geen gewoon uitstapje: het zijn twee intensieve weken in Antwerpen voor de cursisten, maar in het weekend maken ze al eens een uitstapje richting naburige hoofdsteden als Parijs of Amsterdam. Je ziet telkens een 25-tal internationale profielen samenkomen, en in de loop van het opleidingstraject samensmelten tot een hechte groep. Het netwerkaspect is dus zeker belangrijk.”

Deelnemers opvolgen

Boterdaele wil de opvolging van de deelnemers na de APEC-cursus intensiveren. “We kijken nu veel explicieter naar wat de deelnemers mee naar huis nemen na hun cursus bij ons en hoe ze daarmee aan de slag gaan”, klinkt het.

Moet het Antwerpse model dan school maken in de wereld? “Dat denk ik niet. Het gaat er vooral om een netwerk te creëren van havens waarbinnen knowhow rond havenmanagement kan worden uitgewisseld en een denkproces te initiëren om dingen vooruit te laten gaan. Als ze teruggaan naar hun eigen havens wereldwijd, keren ze bovendien terug als echte ambassadeurs van Antwerpen en het Vlaamse havenplatform. APEC is dan ook een zeer krachtig instrument om linken te creëren met maritieme regio’s over heel de wereld.

Input van andere havens

APEC heeft intussen 16.000 alumni wereldwijd. In 2019 volgden meer dan 700 deelnemers uit 150 landen een APEC-opleiding in Antwerpen of in het buitenland.

Brengen die havens ook iets waar we in Antwerpen van kunnen leren? “Qua innovatie en digitale technologie krijgen we heel wat input. Het is voor ons dan ook een punt om die deelnemers in contact te brengen met de juiste mensen binnen de havengemeenschap om te zien hoe ze van elkaar kunnen leren.” Zelf heeft Boterdaele een interesse voor alles wat digitale innovatie en smart port technologies is. "De havens staan niet stil. Er is heel wat innovatie gaande."

Toekomst APEC

En waar staat APEC over vijf jaar? “Met een nog uitgebreidere portfolio aan programma's en aantal deelnemers. Ik denk ook dat er nog veel groei zit in het aanbod van opleidingen op maat aan havens en bedrijven. Daar kun je immers sterk inzoomen op hun strategische doelstellingen en opleidingsnoden.”

Dat alles met een duidelijke eigen plek in het Antwerpse (haven)opleidingslandschap. “We zijn erg internationaal gericht op havenprofessionals op managementniveau en zetten in op de combinatie van kennis en de toepassing ervan in de praktijk. We faciliteren ook de dialoog tussen de verschillende deelnemers en de Antwerpse havengemeenschap.”

Michiel Leen