Taalbarrière groeiende uitdaging voor chauffeursopleidingen

Flowsmagazine, Transport
Yannick De Spiegeleir
Opleiding vrachtwagenchauffeur
Opleiding vrachtwagenchauffeur © Transport Academy

In ons recente Flowsmagazine over opleiding en carrière, geeft opleidingscentrum voor de logistieke sector Transport Academy aan dat het aantal anderstalige cursisten in de lift zit. “De taalproblematiek verdient bijkomende aandacht.”

Transport Academy is een koepel van twaalf professionele rijscholen en biedt sinds 2009 verspreid over 25 locaties in België, nascholingen code 95 aan. Professionele chauffeurs moeten die om de vijf jaar verplicht volgen om hun vakbekwaamheid geldig te houden. “Sinds midden 2020 worden ook de ADR-opleidingen (vervoer van gevarengoed, red.) mee in rekening gebracht voor code 95 en zetten we ook daar op in”, schetst Olivier Uyttenhove, zaakvoerder van Transport Academy. “In ons aanbod komen verschillende thema’s aan bod waaruit kan gekozen worden: van individuele opleidingen achter het stuur tot brandbestrijding en het imago van de onderneming.”

Opleiden op maat

Steeds meer bedrijven komen bij Transport Academy ook aankloppen voor opleidingen op maat. “Het gaat dan over workshops, opleidingen voor safety days en andere interne opleidingen die binnen ons expertiseveld van de logistieke sector liggen. We spelen er zelf op in door ons aanbod te diversifiëren. Zo is er een nascholing ‘voertuigtechniek’, waarbij chauffeurs leren hoe ze bij kleine technische mankementen onderweg zelf kunnen ingrijpen. Ook de opleiding ‘voertuigbeheersing’ (intern rijbewijs) op de eigen bedrijfssite zit het laatste anderhalf jaar sterk in de lift. Medewerkers die met terrein-trekkers op de site rijden, en zich niet op de openbare weg begeven, worden de bedrijfsspecifieke handelingen aangeleerd.”

Ook audits

Volgens Uyttenhove is de mindset van bedrijven geëvolueerd. “Waar bedrijven voorheen opleidingen vaak als een verplicht nummer zagen, zien ze er nu de meerwaarde van in. Er vinden steeds meer controles op het wegvervoer plaats, bijvoorbeeld inzake ladingzekering en het respecteren van de rij- en rusttijden. Voor wie tegen de lamp loopt, zijn de boetes vrij hoog. Als een bedrijf zijn data aan ons voorlegt, kunnen we daarmee aan de slag om het brandstofverbruik te verlagen, schades of boetes in te perken. Naast opleidingen bieden we ook audits aan. We kunnen bijvoorbeeld een doorlichting doen van het materiaal dat een bedrijf in huis heeft om zo een goede ladingzekering te garanderen.”

Taaluitdaging

Net als in het reguliere onderwijs zien we in onze opleidingen steeds vaker mensen die het Nederlands of Frans niet voldoende machtig zijn. “Dat vormt natuurlijk wel een uitdaging als de verplichte code 95-trainingen alleen maar mogen aangeboden worden in een van de landstalen. Als iemand een opleiding volgt, maar de taal waarin die gegeven wordt niet machtig is, schiet zo’n scholing jammer genoeg aan het doel voorbij dat Europa voor ogen had, namelijk vakbekwame chauffeurs opleiden.”

Een pasklare oplossing voor de taalproblematiek ziet Uyttenhove niet, maar hij ziet wel kansen in het feit dat e-learning sinds kort toegestaan is voor code 95. “Digitaal afstandsonderwijs maakt dat je het theoretische luik van een opleiding voor een deel locatie- en tijdsonafhankelijk kan geven waardoor je wint aan flexibiliteit. In het praktische luik, van bijvoorbeeld een opleiding ecodriving, kan je je dan met een individuele benadering aanpassen aan het taalniveau van een deelnemer.”

Maar het probleem is groter bij de zoektocht naar nieuwe chauffeurs. “Instromers uit het buitenland beschikken vaak wel over een rijbewijs om met een vrachtwagen te rijden, maar ontbreken de basiskwalificaties ‘vakbekwaamheid’ als ze emigreren uit een land van buiten de Europese Unie. Dat maakt dat er bijkomende examens moeten worden afgelegd. Die mogen alleen maar met een tolk in het Frans, Nederlands, Duits of Engels, daar waar het voorheen in elke taal mocht. Nochtans is elke kandidaat-chauffeur broodnodig met het oog op het groeiende chauffeurstekort in de transportsector.”

Digitale opleidings­kalender

Ook voor Transport Academy is digitalisering een prioriteit. “Bij de invoering van code 95 was het eenvoudig en dienden de chauffeurs die toen in dienst waren, vijf nascholingen te volgen tegen de toenmalige deadline van 09/09/2016. Door de instroom van nieuwe chauffeurs schuiven de vervaldata steeds meer op en zien bedrijven soms het bos door de bomen niet meer”, legt Uyttenhove uit.

“De opvolging met betrekking tot elke chauffeur in verband met zijn opleidingen binnen de drie verplichte thema’s, heeft het er ook niet makkelijker op gemaakt. Daarom zetten we in op een volledig vernieuwd klantenportaal met een opleidingskalender. Zo krijgen de bedrijven een handig overzicht van welke chauffeur welke opleidingen heeft gevolgd en welke opleidingen nog gevolgd moeten worden”, zegt Uyttenhove nog.

Taalbarrière groeiende uitdaging voor chauffeursopleidingen – Flows

Taalbarrière groeiende uitdaging voor chauffeursopleidingen

Flowsmagazine, Wegtransport
Yannick De Spiegeleir
Opleiding vrachtwagenchauffeur
Opleiding vrachtwagenchauffeur © Transport Academy

In ons recente Flowsmagazine over opleiding en carrière, geeft opleidingscentrum voor de logistieke sector Transport Academy aan dat het aantal anderstalige cursisten in de lift zit. “De taalproblematiek verdient bijkomende aandacht.”

Transport Academy is een koepel van twaalf professionele rijscholen en biedt sinds 2009 verspreid over 25 locaties in België, nascholingen code 95 aan. Professionele chauffeurs moeten die om de vijf jaar verplicht volgen om hun vakbekwaamheid geldig te houden. “Sinds midden 2020 worden ook de ADR-opleidingen (vervoer van gevarengoed, red.) mee in rekening gebracht voor code 95 en zetten we ook daar op in”, schetst Olivier Uyttenhove, zaakvoerder van Transport Academy. “In ons aanbod komen verschillende thema’s aan bod waaruit kan gekozen worden: van individuele opleidingen achter het stuur tot brandbestrijding en het imago van de onderneming.”

Opleiden op maat

Steeds meer bedrijven komen bij Transport Academy ook aankloppen voor opleidingen op maat. “Het gaat dan over workshops, opleidingen voor safety days en andere interne opleidingen die binnen ons expertiseveld van de logistieke sector liggen. We spelen er zelf op in door ons aanbod te diversifiëren. Zo is er een nascholing ‘voertuigtechniek’, waarbij chauffeurs leren hoe ze bij kleine technische mankementen onderweg zelf kunnen ingrijpen. Ook de opleiding ‘voertuigbeheersing’ (intern rijbewijs) op de eigen bedrijfssite zit het laatste anderhalf jaar sterk in de lift. Medewerkers die met terrein-trekkers op de site rijden, en zich niet op de openbare weg begeven, worden de bedrijfsspecifieke handelingen aangeleerd.”

Ook audits

Volgens Uyttenhove is de mindset van bedrijven geëvolueerd. “Waar bedrijven voorheen opleidingen vaak als een verplicht nummer zagen, zien ze er nu de meerwaarde van in. Er vinden steeds meer controles op het wegvervoer plaats, bijvoorbeeld inzake ladingzekering en het respecteren van de rij- en rusttijden. Voor wie tegen de lamp loopt, zijn de boetes vrij hoog. Als een bedrijf zijn data aan ons voorlegt, kunnen we daarmee aan de slag om het brandstofverbruik te verlagen, schades of boetes in te perken. Naast opleidingen bieden we ook audits aan. We kunnen bijvoorbeeld een doorlichting doen van het materiaal dat een bedrijf in huis heeft om zo een goede ladingzekering te garanderen.”

Taaluitdaging

Net als in het reguliere onderwijs zien we in onze opleidingen steeds vaker mensen die het Nederlands of Frans niet voldoende machtig zijn. “Dat vormt natuurlijk wel een uitdaging als de verplichte code 95-trainingen alleen maar mogen aangeboden worden in een van de landstalen. Als iemand een opleiding volgt, maar de taal waarin die gegeven wordt niet machtig is, schiet zo’n scholing jammer genoeg aan het doel voorbij dat Europa voor ogen had, namelijk vakbekwame chauffeurs opleiden.”

Een pasklare oplossing voor de taalproblematiek ziet Uyttenhove niet, maar hij ziet wel kansen in het feit dat e-learning sinds kort toegestaan is voor code 95. “Digitaal afstandsonderwijs maakt dat je het theoretische luik van een opleiding voor een deel locatie- en tijdsonafhankelijk kan geven waardoor je wint aan flexibiliteit. In het praktische luik, van bijvoorbeeld een opleiding ecodriving, kan je je dan met een individuele benadering aanpassen aan het taalniveau van een deelnemer.”

Maar het probleem is groter bij de zoektocht naar nieuwe chauffeurs. “Instromers uit het buitenland beschikken vaak wel over een rijbewijs om met een vrachtwagen te rijden, maar ontbreken de basiskwalificaties ‘vakbekwaamheid’ als ze emigreren uit een land van buiten de Europese Unie. Dat maakt dat er bijkomende examens moeten worden afgelegd. Die mogen alleen maar met een tolk in het Frans, Nederlands, Duits of Engels, daar waar het voorheen in elke taal mocht. Nochtans is elke kandidaat-chauffeur broodnodig met het oog op het groeiende chauffeurstekort in de transportsector.”

Digitale opleidings­kalender

Ook voor Transport Academy is digitalisering een prioriteit. “Bij de invoering van code 95 was het eenvoudig en dienden de chauffeurs die toen in dienst waren, vijf nascholingen te volgen tegen de toenmalige deadline van 09/09/2016. Door de instroom van nieuwe chauffeurs schuiven de vervaldata steeds meer op en zien bedrijven soms het bos door de bomen niet meer”, legt Uyttenhove uit.

“De opvolging met betrekking tot elke chauffeur in verband met zijn opleidingen binnen de drie verplichte thema’s, heeft het er ook niet makkelijker op gemaakt. Daarom zetten we in op een volledig vernieuwd klantenportaal met een opleidingskalender. Zo krijgen de bedrijven een handig overzicht van welke chauffeur welke opleidingen heeft gevolgd en welke opleidingen nog gevolgd moeten worden”, zegt Uyttenhove nog.