Bert Lenaerts (Portilog): “We werken opleidingsaanbod voortdurend bij”

Flowsmagazine, Douane
Julie Desmet
Bert Lenaerts
Bert Lenaerts © Julie Desmet

In het kader van ‘MASP’ verdwijnt eind 2023 het vijftien jaar oude IT-systeem PLDA voor douaneprocedures. Dat systeem wordt vervangen door nieuwe applicaties. Portilog zet alle zeilen bij om infosessies te ontwikkelen. Een gesprek met programmamanager voor douaneopleidingen bij Portilog Bert Lenaerts. Ook te lezen in het recente Flowsmagazine.

De ontwikkeling van een uniform elektronisch douanesysteem is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. De optimalisering van de data-uitwisseling en de kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt, zijn het resultaat van werkmethodes die aan de huidige handelsrealiteit zijn aangepast. Zo zijn de douaneprocedures op EU-niveau geleidelijk geëvolueerd van papieren naar elektronische procedures. In deze context heeft Europa het strategisch meerjarenplan voor de elektronische douane (MASP-C) opgemaakt, dat het programma voorstelt voor de ontwikkeling van elektronische douanesystemen in heel Europa. MASP is binnen de douane in 2016 gestart als gevolg van de inwerkingtreding van de Union Customs Code (UCC), het douanewetboek van de Europese Unie.

Kernteam

MASP wordt een grote uitdaging voor het douanelandschap en zal ongetwijfeld impact hebben op de bedrijfsprocessen. Portilog voert op regelmatige basis overleg met zijn kerndocenten douane en de programmamanager douane om de vinger aan de pols te houden van de sector. “We hebben een kernteam samengesteld van een vijftiental experten die zowel in de privésector als bij de Belgische douane werkzaam zijn”, vertelt Bert Lenaerts, programmamanager voor douane­opleidingen bij Portilog. “Zij volgen de laatste wijzigingen op de voet.”

Netwerk

Portilog heeft een sterk en wijdverspreid netwerk waardoor het centrum optimaal op de opleidingsbehoeften van de haven- en logistieke sector kan inspelen. “We hebben een adviesraad en werken nauw samen met de beroepsverenigingen waaronder ASV en FORWARD Belgium”, vertelt Lenaerts. “Zelf heb ik — samen met een collega uit de sector — ook een netwerkgroep opgericht om de vinger constant aan de pols te houden en brengen we ook van daaruit Portilog op de hoogte van wat er leeft op de werkvloer. Om de drie maanden zitten we met alle stakeholders rond de tafel en gaan we geregeld te rade bij het Nationaal Forum (het overlegplatform van de privésector en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, red.).”

Wegwijs in de wirwar

Portilog werkt zijn opleidingsaanbod voortdurend bij. Ze ontwikkelen nieuwe opleidingen en douanepractica die nodig zijn om over de juiste competenties te beschikken voor de uitoefening van de job. “Er komt heel wat op ons af”, vertelt Lenaerts. “We behandelen meerdere vragen zoals: Welke impact heeft MASP op de kerntaken van een douanedeclarant?, Hoe ga ik met de nieuwe IT-systemen in mijn dagelijkse job aan de slag? en Wat is de impact van de wetswijziging op het goederenverkeer?”

Gloednieuwe applicaties

Een van de grootste wijzigingen binnen MASP is het verdwijnen van PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA), de toepassing voor het elektronisch indienen en verwerken van aangiften. Die wordt vervangen door verschillende gloednieuwe aangifte-applicaties. De belangrijkste zijn IDMS (Import Declaration Management System) voor inkomend goederenverkeer en AES voor uitgaand goederenverkeer. “Concreet betekent dit dat de data die we aan de Belgische douane moeten aanleveren, zal wijzigen en uitbreiden. Het ‘Enig Document’ (een elektronisch douaneformulier dat gebruikt wordt in het goederenverkeer tussen EU-landen en landen buiten de EU, red.) zal verdwijnen”, zegt Lenaerts. “Ook het nieuwe IT-programma PN/TS (Presentation Notification/Temporary Storage) zal verandering teweegbrengen.”

De nieuwe wetgeving zal volgens Lenaerts het aangeven van goederen grotendeels vergemakkelijken. “De Europese Unie zet binnen het douanerecht grote stappen vooruit op het vlak van doeltreffendheid en uniformiteit. Dankzij de nieuwe applicaties zullen we gemakkelijker data kunnen uitwisselen en die sneller binnenhalen”, zegt hij.

Creatief

De functie van douanedeclarant is een knelpuntberoep. Voor de buitenwereld lijkt de materie nogal snel ‘saai’. “Onterecht”, stelt Lenaerts. “Een job als douandeclarant is boeiend. Het biedt werkzekerheid, je maakt deel uit van een klein en hecht team en werkt in een constant veranderend landschap. Geen enkele dag is dezelfde. Dat vergt, in tegenstelling tot wat velen denken, enige creativiteit.”

Portilog biedt douaneopleidingen aan voor alle niveaus. De opleidingen stellen cursisten in staat om kennis stapsgewijs uit te breiden, zich te specialiseren via diepgaande opleidingen en op de hoogte te blijven van veranderende wetgeving, met informatie uit eerste hand.

Meer informatie over de douaneopleidingen van Portilog vindt u terug op portilog.be/douanekennis-voor-alle-niveaus/.

Met vragen kunt u terecht bij opleidingscoördinator Anja Vanderheyden: anja.vanderheyden@portilog.be.

Bert Lenaerts (Portilog): “We werken opleidingsaanbod voortdurend bij” – Flows

Bert Lenaerts (Portilog): “We werken opleidingsaanbod voortdurend bij”

Flowsmagazine, Douane
Julie Desmet
Bert Lenaerts
Bert Lenaerts © Julie Desmet

In het kader van ‘MASP’ verdwijnt eind 2023 het vijftien jaar oude IT-systeem PLDA voor douaneprocedures. Dat systeem wordt vervangen door nieuwe applicaties. Portilog zet alle zeilen bij om infosessies te ontwikkelen. Een gesprek met programmamanager voor douaneopleidingen bij Portilog Bert Lenaerts. Ook te lezen in het recente Flowsmagazine.

De ontwikkeling van een uniform elektronisch douanesysteem is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. De optimalisering van de data-uitwisseling en de kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt, zijn het resultaat van werkmethodes die aan de huidige handelsrealiteit zijn aangepast. Zo zijn de douaneprocedures op EU-niveau geleidelijk geëvolueerd van papieren naar elektronische procedures. In deze context heeft Europa het strategisch meerjarenplan voor de elektronische douane (MASP-C) opgemaakt, dat het programma voorstelt voor de ontwikkeling van elektronische douanesystemen in heel Europa. MASP is binnen de douane in 2016 gestart als gevolg van de inwerkingtreding van de Union Customs Code (UCC), het douanewetboek van de Europese Unie.

Kernteam

MASP wordt een grote uitdaging voor het douanelandschap en zal ongetwijfeld impact hebben op de bedrijfsprocessen. Portilog voert op regelmatige basis overleg met zijn kerndocenten douane en de programmamanager douane om de vinger aan de pols te houden van de sector. “We hebben een kernteam samengesteld van een vijftiental experten die zowel in de privésector als bij de Belgische douane werkzaam zijn”, vertelt Bert Lenaerts, programmamanager voor douane­opleidingen bij Portilog. “Zij volgen de laatste wijzigingen op de voet.”

Netwerk

Portilog heeft een sterk en wijdverspreid netwerk waardoor het centrum optimaal op de opleidingsbehoeften van de haven- en logistieke sector kan inspelen. “We hebben een adviesraad en werken nauw samen met de beroepsverenigingen waaronder ASV en FORWARD Belgium”, vertelt Lenaerts. “Zelf heb ik — samen met een collega uit de sector — ook een netwerkgroep opgericht om de vinger constant aan de pols te houden en brengen we ook van daaruit Portilog op de hoogte van wat er leeft op de werkvloer. Om de drie maanden zitten we met alle stakeholders rond de tafel en gaan we geregeld te rade bij het Nationaal Forum (het overlegplatform van de privésector en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, red.).”

Wegwijs in de wirwar

Portilog werkt zijn opleidingsaanbod voortdurend bij. Ze ontwikkelen nieuwe opleidingen en douanepractica die nodig zijn om over de juiste competenties te beschikken voor de uitoefening van de job. “Er komt heel wat op ons af”, vertelt Lenaerts. “We behandelen meerdere vragen zoals: Welke impact heeft MASP op de kerntaken van een douanedeclarant?, Hoe ga ik met de nieuwe IT-systemen in mijn dagelijkse job aan de slag? en Wat is de impact van de wetswijziging op het goederenverkeer?”

Gloednieuwe applicaties

Een van de grootste wijzigingen binnen MASP is het verdwijnen van PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA), de toepassing voor het elektronisch indienen en verwerken van aangiften. Die wordt vervangen door verschillende gloednieuwe aangifte-applicaties. De belangrijkste zijn IDMS (Import Declaration Management System) voor inkomend goederenverkeer en AES voor uitgaand goederenverkeer. “Concreet betekent dit dat de data die we aan de Belgische douane moeten aanleveren, zal wijzigen en uitbreiden. Het ‘Enig Document’ (een elektronisch douaneformulier dat gebruikt wordt in het goederenverkeer tussen EU-landen en landen buiten de EU, red.) zal verdwijnen”, zegt Lenaerts. “Ook het nieuwe IT-programma PN/TS (Presentation Notification/Temporary Storage) zal verandering teweegbrengen.”

De nieuwe wetgeving zal volgens Lenaerts het aangeven van goederen grotendeels vergemakkelijken. “De Europese Unie zet binnen het douanerecht grote stappen vooruit op het vlak van doeltreffendheid en uniformiteit. Dankzij de nieuwe applicaties zullen we gemakkelijker data kunnen uitwisselen en die sneller binnenhalen”, zegt hij.

Creatief

De functie van douanedeclarant is een knelpuntberoep. Voor de buitenwereld lijkt de materie nogal snel ‘saai’. “Onterecht”, stelt Lenaerts. “Een job als douandeclarant is boeiend. Het biedt werkzekerheid, je maakt deel uit van een klein en hecht team en werkt in een constant veranderend landschap. Geen enkele dag is dezelfde. Dat vergt, in tegenstelling tot wat velen denken, enige creativiteit.”

Portilog biedt douaneopleidingen aan voor alle niveaus. De opleidingen stellen cursisten in staat om kennis stapsgewijs uit te breiden, zich te specialiseren via diepgaande opleidingen en op de hoogte te blijven van veranderende wetgeving, met informatie uit eerste hand.

Meer informatie over de douaneopleidingen van Portilog vindt u terug op portilog.be/douanekennis-voor-alle-niveaus/.

Met vragen kunt u terecht bij opleidingscoördinator Anja Vanderheyden: anja.vanderheyden@portilog.be.