Modal shift in Europa gaat traag

Uit cijfers van Eurostat blijkt België één van de Europese landen is waar het aandeel van het wegvervoer in de modal split de voorbije jaren het meest is gedaald.

Eurostat vergeleek de modal split uit 2007 met die van 2012. Op Europees vlak is het aandeel van het spoor in die periode lichtjes gestegen van 18,3 naar 18,6%. De binnenvaart ging van 6,3% naar 6,9%. Dat gebeurde ten nadele van het wegvervoer, dat zijn aandeel in vijf jaar tijd zag afnemen van 75,4 naar 74,5%. De verschuivingen zijn echter klein en het vervoer over de weg blijft duidelijk dominant.

Portugal, Hongarije, België en Letland zijn de landen waar de modal shift het snelst ging, al is ‘snel’ hier met een stevige korrel zout te nemen. Volgens Eurostat bedroeg het aandeel van het wegtransport in ons land in 2012 nog 70,6%, tegenover 74,3% in 2007. Ook het spoor verloor lichtjes terrein (van 13 naar 12,3%), wat dus betekent dat de binnenvaart aan belang heeft gewonnen (van 12,7 naar 17,1%).

In sommige landen is het aandeel van het wegvervoer echter fors gestegen. Dat geldt o.a. voor Luxemburg, Polen en Estland.

Verschillen

De modal split verschilt sterk van land tot land, want sommige Europese lidstaten hebben weinig bevaarbare rivieren en landen als Cyprus of Malta hebben geen spoornet. De rol van de binnenvaart is nergens zo groot als in Nederland, waar die met een aandeel van 46,5% (in tonkilometer) bijna even belangrijk is als het wegvervoer (47,5%). Het spoor is goed voor 6% bij onze noorderburen. Andere landen waar de binnenvaart erg belangrijk is, zijn Bulgarije en Roemenië met hun Donautrafiek.

In Frankrijk blijft de dominantie van het wegverkeer zeer groot (86,1%) en de rol van de binnenvaart beperkt tot 3%. Het Franse spoor nam twee jaar geleden 10,9% voor zijn rekening, terwijl dat in 2007 nog 11,6% was.

In Duitsland is het aandeel van het wegvervoer (70,2%) vergelijkbaar met dat in België. Het spoor (19,4%) heeft er wel een veel grotere rol dan de binnenvaart (10,3%).