Grote logistiekers roepen ‘force majeure’ in wegens coronavirus

Enkele grote logistiekers zoals DHL Global Forwarding en CEVA Logistics roepen ‘force majeure’ (FM) in. Daardoor worden ze tijdelijk vrijgesteld van hun contractuele verplichtingen. FM of ‘overmacht’ is een juridisch begrip.

De officiële verklaring van FM of overmacht is dat het 'een juridisch begrip is dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen, waardoor de persoon of organisatie in kwestie van die verplichting bevrijd kan worden'.

Overheidsmaatregelen buiten controle

Eerder riep DHL Global Forwarding al FM in en nu doet ook CEVA Logistics dat. Volgens CEVA verstoort het virus elke normale activiteit terwijl de overheden strenge maatregelen opleggen. Het bedrijf doet al het mogelijke om de gevolgen hiervan te beperken en de continuïteit van de dienstverlening aan de klanten te behouden. “De overheidsmaatregelen zijn volledig buiten onze controle en aangezien ze onvoorzienbaar waren, vallen ze binnen de definitie van ‘force majeure’, waarvan de principes universeel erkend zijn en in de wet vastliggen”, benadrukt het bedrijf in een mededeling.  

Contractuele verplichtingen

Bijgevolg voelt CEVA Logistics zich verplicht om FM in te roepen. Daardoor wordt het bedrijf tijdelijk ontheven van de normale contractuele verplichtingen als die onmogelijk of onuitvoerbaar zijn als gevolg van het coronavirus.

Zo houdt het bedrijf zich het recht voor om alle diensten, werkprocedures en vooraf overeengekomen tarieven en prijzen te wijzigen, toeslagen aan te rekenen en dus alle maatregelen te nemen om zijn activiteiten en zijn verplichtingen tegenover zijn klanten, leveranciers en andere stakeholders aan te passen, rekening houdend met de huidige omstandigheden.

Wat CEVA Logistics betreft, heeft de maatregel betrekking op alle diensten inclusief luchtvracht, zeevracht, landvervoer, spoor, douanediensten en contract logistics. Het bedrijf zegt dat het de situatie voortdurend monitort en zo nodig met een update zal komen.

Koen Heinen