Justin Atkin (PoA): “Brexit of niet, de handel gaat door”

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

Op 13 en 14 februari gaan CEO Jacques Vandermeiren en een brede Antwerpse delegatie van onder andere de douane, naar het Verenigd Koninkrijk (VK) voor een ‘roadshow’. Daarbij staan ontmoetingen met de verladers en logistieke stakeholders op het programma. Daarnaast zijn er interactieve seminaries gepland die het publiek duidelijk moeten maken dat de Antwerpse haven ook na de brexit, in welke vorm die zich ook voordoet, een partner en facilitator wil zijn in de handel tussen het vasteland en het Verenigd Koninkrijk. Zowel in industriestad Birmingham als in de Belgische ambassade in Londen brengt de haven dezelfde boodschap voor de Britse stakeholders: dat alles in het werk wordt gesteld om de transitie zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. 

Faciliteren 

Gastheer is Justin Atkin. De Britse vertegenwoordiger van het Havenbedrijf kwam in september 2018 aan boord en heeft, weinig verrassend, een hele kluif aan het brexitdebat. Terwijl de politieke situatie in het VK en het verloop van de onderhandelingen tussen de Britten en de Europese Unie voor beschouwers soms surrealistisch overkomen, laat Atkin, die kan bogen op bijna twee decennia ervaring in de havenwereld, zich niet van de wijs brengen. “We kunnen de uitkomst van de brexit niet bepalen, maar we kunnen er wel alles aan doen om de handel te blijven faciliteren, zelfs als er een harde brexit zou komen zonder duidelijk akkoord.” 

“Veel van wat we nu vertellen op events gaat over de brexit, wat logisch is. Voor Antwerpen zijn de goederenstromen van en naar het VK de tweede belangrijkste handelsstroom, goed voor zo’n 18 miljoen ton in totaal. Dan begrijp je wel waarom wij een zo naadloos mogelijke overgang bewerkstelligen.”

Task force

De onderhandelingen mogen dan in een laatste rechte lijn lopen, de haven van Antwerpen riep al snel na het referendum in juni 2016 een task force in het leven om maatregelen voor te bereiden. Atkin ziet trouwens een paar groeimogelijkheden. “De kans bestaat dat consumenten en bedrijven gaan hamsteren. Dan heb je extra warehosuing nodig aan beide zijden van het kanaal. Daar kan Antwerpen een graantje van meepikken. Veel bedrijven willen uit het VK weg om een plekje te zoeken op het vasteland. Waarom bijvoorbeeld niet in Antwerpen? De brexit heeft ervoor gezorgd dat heel wat bedrijven hun supplychains helemaal herbekijken. Logisch, als je bedenkt wat langere wachttijden en extra controles betekenen voor sectoren die nu volgens het just in time-principe werken. Wellicht komt er ook een intensiever short-shippingverkeer tussen beide landen.”

“Niet aan politiek doen”

Atkin is zich er ten volle bewust van dat de politieke situatie de brexit bemoeilijkt. “Het is voor alle onderhandelende partijen een moeilijke zaak. Het ‘vertrekkerskamp’ heeft een heel krappe meerderheid, net als de regering van premier May. Ook binnen de partijen zijn er voor- en tegenstanders van een brexit. De Ierse kwestie speelt weer op. Wat de uitkomst is, valt zelfs nu nog niet te voorspellen. Maar wij zijn hier niet om aan politiek te doen, wel om de handel te faciliteren. Zelfs als er geen deal komt, zal er wat verwarring zijn en extra administratie, maar de handel zal blijven bestaan, ook al ziet die er anders uit”, besluit Atkin. 

Michiel Leen