Beroepsfederaties ongerust over plan verhoging Waalse kilometerheffing

Nieuws, Logistiek
Yannick De Spiegeleir

De Waalse wegennetbeheerder Sofico liet een studie doen over de mogelijke uitbreiding en verhoging van tarieven van de kilometerheffing in Wallonië. Beroepsfederaties UPTR en Febetra vechten de plannen aan bij de Waalse regering.

Het adviesbureau Stratec kreeg van Sofico, beheerder van het Waalse wegennet en sommige binnenvaartinfrastructuren, de opdracht om een onderzoek te doen naar een uitbreiding van de kilometerheffing, een verhoging van de tarieven en het implementeren van subsidies voor de modal shift. Uit de studie zou onder meer blijken dat een aanpassing van de kilometerheffing zou leiden tot een shift richting de binnenvaart.

Mobiliteitsbeheer

Op initiatief van beroepsfederatie UPTR richten Febetra, werkgeversorganisatie UWE, Le Collectif des Petits Transporteurs en UPTR een gezamenlijk schrijven aan de politiek verantwoordelijken in Wallonië om hun bezorgdheid te uiten. In zijn schriftelijk antwoord aan de federaties laat minister-president Elio Di Rupo (PS) weten dat de Waalse regering in haar beleidsverklaring gepland heeft om de mogelijkheid te bestuderen om in ‘specifieke situaties’ het netwerk waarop de kilometerheffing van toepassing is, uit te breiden en om de tarieven mogelijk aan te passen “om een beter mobiliteitsbeheer aan te moedigen”. “Er zijn op dit moment nog geen beslissingen genomen over wijzigingen van de kilometertarieven of uitbreiding van het wegennetwerk waarop tol wordt geheven.”

Verborgen agenda

Beroepsfederatie UPTR is naar eigen zeggen niet gerustgesteld door het antwoord van Di Rupo. “Voor UPTR verdienen transporteurs en logistieke dienstverleners beter dan onrealistische milieudoelstellingen om nieuwe belastingen te rechtvaardigen. Hier is sprake van een verborgen agenda: men is op zoek naar extra middelen en onze sector is het kind van de rekening. Dat dit zou leiden tot een shift richting binnenvaart, is larie”, zegt Michaël Reul, secretaris-generaal van UPTR. Ook Febetra volgt de zaak op de voet. “Het is nu kijken naar de volgende stappen die de Waalse regering zal nemen. We volgen het dossier nauw op”, zegt woordvoerster Isabelle De Maegt.

Yannick De Spiegeleir