Vrachtroutenetwerk en slimme hub voor Antwerpse stadsdistributie

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

De ‘Green Deal Duurzame stedelijke logistiek’ is een initiatief van het Belgische netwerk voor duurzaamheid ‘The Shift’. De inspanningsverbintenis die de Stad Antwerpen volgende maand ondertekent, is een vrijwillige overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en partners om samen een duurzaam project rond stedelijke logistiek te starten. Aan het project zijn geen subsidies verbonden.

Acties

Om het goederenvervoer en afvalstromen die gegenereerd worden door handelszones, bedrijven- en industrieterreinen en e-commerce te optimaliseren en te verduurzamen ten voordele van de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad, zijn zes acties gepland. Die komen er om het aantal voertuigkilometers te verminderen, een modal shift naar milieuvriendelijker modi of tijdstip te bewerkstelligen, vervuilende emissies terug te dringen en actoren te verbinden rond duurzame stedelijke logistiek.

“De verschillende acties worden geconcretiseerd tijdens de huidige legislatuur. Ze zijn opgenomen in het bestuursakkoord. Elk onderdeel zal apart met partners uitgewerkt worden, het ene al sneller dan het andere”, zegt een woordvoerster van het kabinet van schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.

Hub

Een eerste actie die de stad plant, is een proefproject rond een slimme ‘microhub’ en/of slimme laad- en loszone. Daarmee beoogt men het aantal gereden kilometers door koerierdiensten terug te dringen. Vorig najaar lanceerde de stad al een proefproject voor stedelijke distributie met de binnenvaart via een hub aan het Asiadok. Het is niet duidelijk of dit project hiervan deel uitmaakt.

Vrachtroutenetwerk

De stad wil daarnaast vaste vrachtroutes realiseren doorheen de stad en op de invalswegen. In woonzones wordt overgeschakeld op kleinere, veiligere en meer duurzame transportmodi.

Huren en delen van cargofietsen

In het verleden faciliteerde de stad al de opstartfase van enkele koerierdiensten met cargofietsen. Nu wil ze een stap verder gaan en initiatieven voor het huren en delen van cargofietsen ondersteunen.

Strategisch plan en overlegplatform

Er komt een strategisch plan voor stedelijke logistiek, met acties op korte en (middel)lange termijn.

Een structureel overlegplatform moet de logistieke stakeholders op regelmatige basis informeren over initiatieven, ze onderling verbinden en zorgen voor het delen van informatie.

Werkgroep

Verder komt er binnen de stad een werkgroep stedelijke logistiek om de communicatie tussen de verschillende stadsdiensten te versterken en innovatieve logistieke projecten te bevorderen.

Koen Heinen