Mijlpaal: expediteurs en douane tekenen overeenkomst op VEA Cruise

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Expediteursvereniging VEA stopte haar eindejaarsdiner in een nieuw kleedje en blies gisteravond verzamelen aan boord van het feestschip Aquadiva Futura. Maar liefst driehonderd VEA-leden en vertegenwoordigers van de brede havencommunity tekenden present. 

Goede trouw

Bij de opening van de feestelijkheden ondertekenden de expediteurs, vertegenwoordigd door CEB-voorzitter Marc Huybrechts, een samenwerkingsverdrag met de douanediensten, in de persoon van administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren (midden op de foto). Een mijlpaal, want het is de eerste keer dat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten tussen de douane enerzijds en een sectorfederatie anderzijds. Door het uitwisselen van ‘best practices’ moeten de kennis en compliance in douanegerelateerde zaken toenemen. Enkel AEO-gecertificeerde bedrijven die lid zijn van VEA-CEB komen in aanmerking. 

Minstens even belangrijk: voor het eerst gaat de douane uit van de goede trouw van de tussenpersoon in onregelmatigheden bij douaneformaliteiten. Boetes en (persoonlijke) aansprakelijkheid in dergelijke conflicten zijn de sector al langer een doorn in het oog. Met de huidige overeenkomst zou er pas sprake zijn van boetes wanneer er geen verbetering in de compliance optreedt. VEA-voorzitter Johan Proost (rechts op foto) looft het werk achter de schermen dat een dergelijke overeenkomst heeft mogelijk gemaakt. 

Van Peel

Eregast was afscheidnemend havenschepen Marc Van Peel (CD&V), die van de expediteurs de gouden VEA-penning kreeg. Dat ereteken viel eerder ook Eddy Bruyninckx en Van Peels voorganger Leo Delwaide te beurt. Van Peel erkent de rol van de expediteurs in de recente successen van de haven van Antwerpen en hun constructieve partnership in het NxtPort-verhaal. In de digitalisering ligt volgens Van Peel de grote sprong voorwaarts die de haven moet maken om op korte termijn 20% extra capaciteit te vinden. “Wij geloven in uw beroep”, zegt Van Peel. “Als we samen de sprong naar de toekomst maken.” Van Peel benadrukte ook de arbeidsvreugde tijdens zijn twaalf jaar als havenschepen en besloot zijn toespraak met een pleidooi voor de bouw van een Maritiem Museum op de Droogdokkensite. 

Daarop kon het diner beginnen. De nieuwe walkingdinnerformule op de verschillende dekken van het feestschip, werd door de aanwezigen duidelijk gesmaakt. Netwerken onder de lichtjes van de Schelde, kan het toepasselijker? 

Michiel Leen