Europese alliantie: “80.000 elektrische trucks in 2030 haalbaar”

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren
Elektrische truck op accu van fabrikant Scania
Elektrische truck op accu van fabrikant Scania © Scania

De European Clean Trucking Alliance stelt dat de EU-doelstelling om tegen 2030 80.000 zero-emissietrucks op de weg te hebben, zeker haalbaar is. Maar dan moet de Europese Commissie snel met een strak kader komen voor de laad- en vulinfrastructuur.

De European Clean Trucking Alliance (ECTA) – een platform van 23 grote verladers en vervoerders zoals AB Inbev, Nestlé, IKEA, Unilever, DHL, Geodis en Girteka – roept de Europese Commissie op om meer ambitieuze doelstellingen uit te stippelen voor de decarbonisering van het transport. “De strategie toont niet duidelijk aan welke weg moet worden gevolgd om de broeikasgasemissies in de vervoerssector tegen 2050 met 90% te verminderen ten opzichte van 1990”, stelt de alliantie. Ze zegt het juiste beleidskader te missen om emissievrij goederenvervoer over de weg mogelijk te maken.

80.000 trucks

“De mijlpaal van 80.000 emissievrije vrachtwagens tegen 2030, die in de strategie is opgenomen, is verre van ambitieus, gezien de snelheid waarmee vrachtwagenfabrikanten verkoopdoelstellingen aankondigen en de wil van ondernemingen zoals de onze om hun wagenpark koolstofvrij te maken”, zegt ECTA, waarvan de leden een vloot van in totaal 380.000 voertuigen vertegenwoordigen. “Maar dan moet nu al worden begonnen met de aanleg van de infrastructuur die nodig is om die voertuigen te laten rijden.”

Volgens ECTA moet de Europese Commissie op korte termijn met een wetgeving komen om de snelle uitrol van de infrastructuur mogelijk te maken. Daarbij moet de klemtoon op drie richtlijnen en verordeningen gelegd worden.

Laad- en vulinfrastructuur

Ten eerste moeten de Alternative Fuel Infrastructure Directive (AFID) en de TEN-T- (vervoersnetwerken) and TEN-E-verordening (Trans-Europese energienetwerk) dringend herzien worden om naadloos grensoverschrijdend vrachtwagenvervoer met nulemissie in de hele EU mogelijk te maken (TEN staat voor Trans-Europese Netwerken). Er moet een geharmoniseerd wetgevend kader komen om voldoende laadinfrastructuur en waterstoftankstations te kunnen bouwen. “Tegen 2030 moet een uitgebreid infrastructuurnetwerk voorhanden zijn, dat nadien verder wordt uitgebreid.”

Fiscale maatregelen

Ten tweede pleit ECTA voor fiscale maatregelen. De Energy Taxation-rechtlijn moet herzien worden om de businesscase van emissievrij transport te ondersteunen en de klimaatimpact van fossiele brandstoffen te weerspiegelen. Belastingvoordelen en -ontheffingen voor groene elektriciteit moeten mogelijk worden. De lidstaten moeten verplicht worden om conventionele brandstoffen meer te belasten.

Strengere normen bestelwagens

Ten derde moeten de emissiestandaarden voor de bestelwagens herzien worden zodat de emissievrije vloot veel sneller groeit. “Ten minste 50% van de nieuwe bestelwagens die in 2030 worden verkocht, moet emissievrij zijn en tegen 2035 moeten alle nieuwe bestelwagens emissievrij zijn”, stelt de alliantie.

Philippe Van Dooren