Belgische wegcode wordt herzien of herschreven

Nieuws, Transport
Philippe Van Dooren

In een opiniestuk zegt Genoe (foto) dat het huidige verkeersreglement 40 jaar oud is en dat het allesbehalve een bondig en helder document is. “De verkeersregels bestaan nu uit vijf grote delen, onderverdeeld in hoofdstukken die op hun beurt opgesplitst zijn in 87 artikels. De meeste ervan zijn onleesbaar en onbegrijpelijk.”

Bovendien zijn er in de loop der jaren ruim 80 KB’s uitgevaardigd voor wijzigingen, maar de basis bleef altijd dezelfde. “Het resultaat is een moeilijk leesbaar, totaal verouderd en nodeloos ingewikkeld document.”

Genoe pleit er dan ook voor om van nul te beginnen en een volledig nieuw verkeersreglement te schrijven.

Koterij

Volgens het dagblad De Tijd heeft minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) oren naar het pleidooi van het BIVV, want ook de minister vindt de huidige wegcode verouderd en ondoorzichtig. Het reglement is volgens haar een “koterij” geworden. Ook moet de tekst aangepast worden aan nieuwe evoluties zoals de zelfrijdende voertuigen of de slimme technologieën in wagens en bij de begeleiding van verkeersstromen.

Zij plant dan ook volgend jaar een initiatief rond het verkeersreglement. Of de wegcode vereenvoudigd wordt of er een volledig nieuw verkeersreglement geschreven wordt, zoals het BIVV vraagt, wordt in het midden gelaten. “De analyse moet duidelijk maken wat de beste optie is. Dat valt nu nog niet te zeggen”, klinkt het op haar kabinet.

Febetra

Febetra juicht het voornemen om de wegcode onder handen te nemen alvast toe. “Een herziening van het verkeersreglement is nodig. Zo is het ‘Belgische’ inhaalverbod voor vrachtwagens een voorbeeld van incoherente wegcode”, zegt directeur Philippe Degraef. Ter herinnering: in België is het overal en altijd verboden in te halen behalve waar en wanneer het toegelaten is, terwijl het in de rest van Europa net andersom is.

“Voor de verkeersveiligheid is het beter dat wij terug naar het Europese verbodssysteem zouden keren. Wij zijn voorstander van geharmoniseerde regels in Europa. En het inhaalverbod zou het liefst aangegeven worden door dynamische borden, zodat het aan de omstandigheden zoals regen en congestie kan aangepast worden”, zegt hij aan Flows.

Hij haalt tevens twee andere voorbeelden aan van wenselijke wijzigingen. “Zo mag in de bebouwde kom een vrachtwagen van meer dan 7,5 ton niet langer parkeren dan acht uren. Dat zouden er elf moeten worden om compatibel te zijn met de rij- en rusttijden. Ook de sticker met de snelheidsaanduiding ‘60’ zou moeten worden afgeschaft. Die heeft geen enkele toegevoegde waarde voor de verkeersveiligheid.”