Naam nieuw havenbelevingscentrum op Droogdokkensite onthuld

Reportage, Havens
Julie Desmet
Annick De Ridder en Luk Lemmens
Annick De Ridder en Luk Lemmens © Julie Desmet

De provincie Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges maakten op 5 juli 2023 de naam van het nieuwe belevingscentrum van de haven op de Droogdokkensite bekend. ‘Havenwereld’ – die een belangrijke rol moet vervullen als toegangspoort voor jongeren tot de haven – opent in het voorjaar van 2026 zijn deuren voor het brede publiek.

In 2017 raakte al bekend dat het provinciaal Havencentrum een nieuw belevingscentrum dichter bij de stad zou bouwen. Het koos daarmee – mede ook omwille van de steeds moeilijkere bereikbaarheid door de Oosterweelwerken – voor een verhuis van de huidige site in Lillo naar de Droogdokkensite aan de Scheldekaaien in het noorden van Antwerpen. Het nieuwe belevingscentrum komt zo te liggen op het raakpunt van haven en stad, waar het in de toekomst nog beter zal kunnen inspelen op de behoeften van zijn klanten en doelgroepen. Het nieuwe belevingscentrum ‘Havenwereld’ wordt een volwaardig onderdeel van het masterplan voor de geleidelijke ontwikkeling en ontsluiting van de Droogdokkensite.

Dichter bij Schelde

“Net zoals we de Scheldekaaien heraanleggen om de Antwerpenaar en iedereen daarbuiten dichter bij de Schelde te brengen, zullen we ook op de Droogdokkensite veel nieuwe en prachtige openbare ruimte creëren volgens de principes van meer vergroening en verblauwing”, vertelt Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges. “De Droogdokkensite is de plek bij uitstek waar de stad de haven omarmt.”

‘Havenwereld’ zal de educatieve activiteiten van het provinciaal Havencentrum en de activiteiten gericht op het grote publiek van Portopolis van Port of Antwerp-Bruges aan het MAS, integreren. Met een havenbelevingsparcours, games en doe-opdrachten wil het nieuwe belevingscentrum bezoekers onderdompelen in de boeiende wereld van de haven en jongeren warm maken voor een job in de sector. Naast jongeren en scholen zijn ook gezinnen, toeristen en groepen welkom om de wereld van de haven te ontdekken. Diverse sectoren, waaronder de industrie, de logistiek- en maritieme sector, evenals thema’s zoals de energietransitie en innovatie, komen aan bod.

Straffe koppen

“Havenwereld wordt hét centrum waarin men de specifieke wereld die onze wereldhaven is, zal kunnen verkennen, ontdekken en beleven. Onze jongeren vormen onze kerndoelgroep, of ze nu komen in schoolverband of met hun familie. Alle bezoekers zullen hier ondergedompeld worden en kunnen ervaren hoe in onze haven vorm wordt gegeven aan de toekomst. Hopelijk zal hen dat ook warm maken om later een van de vele razend interessante havenvacatures in te vullen”, vertelt De Ridder. “Het is dankzij straffe koppen dat de economische motor van Vlaanderen zo goed draait. Hoe meer mensen we op een leuke manier kennis laten maken met deze motor, hoe beter dus. Havenwereld biedt hiervoor het perfecte platform.”

16 miljoen euro

“De Droogdokkensite was vroeger een oord van noeste arbeid en is vandaag uitgegroeid tot een culturele erfgoedhub. Met de bouw van een modern belevingscentrum zet de provincie Antwerpen in op de economische motor van Antwerpen en heel Vlaanderen”, vertelt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor het Havencentrum. “Als je ziet hoeveel economische en industriële sectoren hier gevestigd zijn en soorten jobs, van productie tot ondersteunende kantoorfuncties, dan sta je versteld hoeveel loopbaankansen de haven biedt. De haven biedt dus toekomst aan jonge werkkrachten, maar omgekeerd maken zij ook de toekomst van de haven. En daar zetten we met de nieuwe Havenwereld op in door 11 miljoen te investeren in de bouw en 5 miljoen in de hele inrichting maar zeker ook in de beleving. We kunnen bogen op 35 jaar expertise van interactieve werking met jonge mensen en kijken er naar uit om dit naar een volgend niveau te tillen.”

Industriële karakter

‘Havenwereld’ komt voor een gedeelte in de oude Propellerwerkplaats op de Droogdokkensite. Het gebouw – ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Atelier Kempe Thill – wordt een combinatie van restauratie en nieuwbouw en zal ongeveer 1.500m² aan ruimte bieden voor beleving en kennis. Het ruwe, industriële karakter van de site blijft overeind.

Lees verder onder de foto. 

3D-beeld site (mei 2023)
3D-beeld site
Voorontwerp 'Havenwereld' in Propellerwerkplaats
Voorontwerp ‘Havenwereld’ in Propellerwerkplaats

Beleving

Voor de ontwikkeling van de beleving stelden beide partners het Nederlandse bureau Heijmerink-Wagemakers Vormgeversatelier aan. Dat zal werken met een zeer divers team van specialisten in zowel educatie, multimedia als conceptontwikkeling. Er worden participatietrajecten met jongeren, onderwijsspecialisten en havenspecialisten opgestart om de beleving mee vorm te geven.

Scholen kunnen naast de rondleidingen ook interactieve workshops boeken. Horeca is beschikbaar in het gebouw voor zowel de bezoekers van Havenwereld als die van de Droogdokkensite.

“Havenwereld verbindt mensen en de haven. Dat doen we om de haven te positioneren als een plek van mogelijkheden en kansen, zowel op individueel als maatschappelijk vlak. De nadruk ligt op een open en inclusieve aanpak, waarbij beleving, sensibilisering en activatie centraal staan”, besluit De Ridder.

Masterplan

In juli 2022 keurde de stad Antwerpen het masterplan voor de Droogdokkensite goed. In 2024 starten de werken voor de eerste fase van de herontwikkeling van de site tot een grote belevings- en ontmoetingsplek rond maritiem en havenerfgoed. De Droogdokkensite is een landschap van 11 hectare met industrieel en bouwkundig erfgoed. Ze wordt begrensd door de Schelde, de Royerssluis, het Kattendijkdok en het Sasdok. Naast de negen historische, beschermde droogdokken bevat ze twee grote gebouwenclusters, twee pomphuizen en enkele kleinere verspreide bijgebouwen. Ook de twee loodsen aan de westzijde van de Droogdokkenweg in het toekomstige Droogdokkenpark maken deel uit van de site.

Eind juni 2023 sloot het huidige Havencentrum in Lillo de deuren en verhuisde het personeel tijdelijk naar het Provinciehuis van Antwerpen. Van hieruit biedt APB Havencentrum zijn activiteiten verder aan.

Naam nieuw havenbelevingscentrum op Droogdokkensite onthuld – Flows

Naam nieuw havenbelevingscentrum op Droogdokkensite onthuld

Reportage, Havens
Julie Desmet
Annick De Ridder en Luk Lemmens
Annick De Ridder en Luk Lemmens © Julie Desmet

De provincie Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges maakten op 5 juli 2023 de naam van het nieuwe belevingscentrum van de haven op de Droogdokkensite bekend. ‘Havenwereld’ – die een belangrijke rol moet vervullen als toegangspoort voor jongeren tot de haven – opent in het voorjaar van 2026 zijn deuren voor het brede publiek.

In 2017 raakte al bekend dat het provinciaal Havencentrum een nieuw belevingscentrum dichter bij de stad zou bouwen. Het koos daarmee – mede ook omwille van de steeds moeilijkere bereikbaarheid door de Oosterweelwerken – voor een verhuis van de huidige site in Lillo naar de Droogdokkensite aan de Scheldekaaien in het noorden van Antwerpen. Het nieuwe belevingscentrum komt zo te liggen op het raakpunt van haven en stad, waar het in de toekomst nog beter zal kunnen inspelen op de behoeften van zijn klanten en doelgroepen. Het nieuwe belevingscentrum ‘Havenwereld’ wordt een volwaardig onderdeel van het masterplan voor de geleidelijke ontwikkeling en ontsluiting van de Droogdokkensite.

Dichter bij Schelde

“Net zoals we de Scheldekaaien heraanleggen om de Antwerpenaar en iedereen daarbuiten dichter bij de Schelde te brengen, zullen we ook op de Droogdokkensite veel nieuwe en prachtige openbare ruimte creëren volgens de principes van meer vergroening en verblauwing”, vertelt Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges. “De Droogdokkensite is de plek bij uitstek waar de stad de haven omarmt.”

‘Havenwereld’ zal de educatieve activiteiten van het provinciaal Havencentrum en de activiteiten gericht op het grote publiek van Portopolis van Port of Antwerp-Bruges aan het MAS, integreren. Met een havenbelevingsparcours, games en doe-opdrachten wil het nieuwe belevingscentrum bezoekers onderdompelen in de boeiende wereld van de haven en jongeren warm maken voor een job in de sector. Naast jongeren en scholen zijn ook gezinnen, toeristen en groepen welkom om de wereld van de haven te ontdekken. Diverse sectoren, waaronder de industrie, de logistiek- en maritieme sector, evenals thema’s zoals de energietransitie en innovatie, komen aan bod.

Straffe koppen

“Havenwereld wordt hét centrum waarin men de specifieke wereld die onze wereldhaven is, zal kunnen verkennen, ontdekken en beleven. Onze jongeren vormen onze kerndoelgroep, of ze nu komen in schoolverband of met hun familie. Alle bezoekers zullen hier ondergedompeld worden en kunnen ervaren hoe in onze haven vorm wordt gegeven aan de toekomst. Hopelijk zal hen dat ook warm maken om later een van de vele razend interessante havenvacatures in te vullen”, vertelt De Ridder. “Het is dankzij straffe koppen dat de economische motor van Vlaanderen zo goed draait. Hoe meer mensen we op een leuke manier kennis laten maken met deze motor, hoe beter dus. Havenwereld biedt hiervoor het perfecte platform.”

16 miljoen euro

“De Droogdokkensite was vroeger een oord van noeste arbeid en is vandaag uitgegroeid tot een culturele erfgoedhub. Met de bouw van een modern belevingscentrum zet de provincie Antwerpen in op de economische motor van Antwerpen en heel Vlaanderen”, vertelt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor het Havencentrum. “Als je ziet hoeveel economische en industriële sectoren hier gevestigd zijn en soorten jobs, van productie tot ondersteunende kantoorfuncties, dan sta je versteld hoeveel loopbaankansen de haven biedt. De haven biedt dus toekomst aan jonge werkkrachten, maar omgekeerd maken zij ook de toekomst van de haven. En daar zetten we met de nieuwe Havenwereld op in door 11 miljoen te investeren in de bouw en 5 miljoen in de hele inrichting maar zeker ook in de beleving. We kunnen bogen op 35 jaar expertise van interactieve werking met jonge mensen en kijken er naar uit om dit naar een volgend niveau te tillen.”

Industriële karakter

‘Havenwereld’ komt voor een gedeelte in de oude Propellerwerkplaats op de Droogdokkensite. Het gebouw – ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Atelier Kempe Thill – wordt een combinatie van restauratie en nieuwbouw en zal ongeveer 1.500m² aan ruimte bieden voor beleving en kennis. Het ruwe, industriële karakter van de site blijft overeind.

Lees verder onder de foto. 

3D-beeld site (mei 2023)
3D-beeld site
Voorontwerp 'Havenwereld' in Propellerwerkplaats
Voorontwerp ‘Havenwereld’ in Propellerwerkplaats

Beleving

Voor de ontwikkeling van de beleving stelden beide partners het Nederlandse bureau Heijmerink-Wagemakers Vormgeversatelier aan. Dat zal werken met een zeer divers team van specialisten in zowel educatie, multimedia als conceptontwikkeling. Er worden participatietrajecten met jongeren, onderwijsspecialisten en havenspecialisten opgestart om de beleving mee vorm te geven.

Scholen kunnen naast de rondleidingen ook interactieve workshops boeken. Horeca is beschikbaar in het gebouw voor zowel de bezoekers van Havenwereld als die van de Droogdokkensite.

“Havenwereld verbindt mensen en de haven. Dat doen we om de haven te positioneren als een plek van mogelijkheden en kansen, zowel op individueel als maatschappelijk vlak. De nadruk ligt op een open en inclusieve aanpak, waarbij beleving, sensibilisering en activatie centraal staan”, besluit De Ridder.

Masterplan

In juli 2022 keurde de stad Antwerpen het masterplan voor de Droogdokkensite goed. In 2024 starten de werken voor de eerste fase van de herontwikkeling van de site tot een grote belevings- en ontmoetingsplek rond maritiem en havenerfgoed. De Droogdokkensite is een landschap van 11 hectare met industrieel en bouwkundig erfgoed. Ze wordt begrensd door de Schelde, de Royerssluis, het Kattendijkdok en het Sasdok. Naast de negen historische, beschermde droogdokken bevat ze twee grote gebouwenclusters, twee pomphuizen en enkele kleinere verspreide bijgebouwen. Ook de twee loodsen aan de westzijde van de Droogdokkenweg in het toekomstige Droogdokkenpark maken deel uit van de site.

Eind juni 2023 sloot het huidige Havencentrum in Lillo de deuren en verhuisde het personeel tijdelijk naar het Provinciehuis van Antwerpen. Van hieruit biedt APB Havencentrum zijn activiteiten verder aan.