Voortaan online boeien en palen reserveren in Rotterdam

Nieuws, Scheepvaart
Jonas Van Boxel

Een nieuw online boekingssysteem, KING 3.0, is sinds woensdag 4 september live. Je boekt er de 24 ligplaatsen aan boeien en palen in de Rotterdamse haven mee. De ligplaatsen vormen een alternatief op de overslagmogelijkheden bij de terminals en zijn een veilig alternatief voor ship-to-shiptransfers op open zee.

KING 3.0 biedt de mogelijkheid om dag en nacht online een plek te boeken aan de boeien en palen. Volgens de haven zelf gaat het om “een belangrijke efficiëntieslag”, die zal zorgen voor een optimaler gebruik van de palen. “De planning verloopt efficiënter, het nieuwe systeem verkort de verblijftijd van een schip. Door het optimaler gebruik van de palen is er meer ruimte voor extra schepen.” Constant over en weer bellen met het coördinatiecentrum van de haven is dankzij het platform ook niet meer nodig.

Eerst moet de datum van aankomst, verblijfsduur, naam en lengte van het schip ingevoerd worden. Daarna geeft de onlinetool een overzicht van de beschikbare boeien. De boeking is direct, er is dus geen bevestiging van de reservering nodig. Gebruikers krijgen een notificatie wanneer hun gewenste ligplaats vrijkomt.

Antwerpen

Hoewel de haven van Antwerpen geen boeien heeft en het aantal palen in vergelijking met Rotterdam beperkt is, heeft ook Port of Antwerp een digitale applicatie voor het beheer ervan. Het Antwerp Port Information and Control System of APICS wordt gebruikt voor de maritieme afhandeling in de haven: de planning van sluizen, het beheer van ligplaatsen en het plaatsen van bestellingen. De ligplaatsreservering voor zeeschepen gebeurt net zoals in Rotterdam via een webapplicatie, maar moet wel nog bevestigd worden door de havenkapiteinsdienst.

Voor de binnenvaart is er nog geen actief beheer, maar Port of Antwerp werkt naar eigen zeggen aan een applicatie om de beschikbaarheid daar te digitaliseren. “We bekijken hoe we dit kunnen optimaliseren. Dit project beperkt zich niet tot de eigen infrastructuur, maar moet toepasbaar zijn over het hele havengebied.”

Jonas van Boxel