Eerste lng-bunkerbinnenvaartschip bevoorraadt schepen in Antwerpen

Nieuws, Scheepvaart
Adrie Boxmeer

Het schip, de ‘LNG London’, is eigendom van LNG Shipping, een samenwerking tussen Victrol en Sogestran. Shell heeft een langdurig contract met LNG Shipping gesloten om het bunkerschip in de havens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam in te zetten. De ‘LNG London’ wordt geladen bij de lng-terminal in Rotterdam. Vandaag kan het zowel zeeschepen als binnenvaartschepen bevoorraden.

Broeikasgas

Volgens Tahir Faruqui, general manager Shell Downstream LNG, is de inzet van het schip het gevolg van de wens van Shell om tegemoet te komen aan de grotere vraag naar schonere brandstof. Lng, oftewel aardgas, kan de uitstoot van broeikasgas volgens onderzoeksbureau Thinkstep met maximaal 21% verminderen. Volgens Gisèle Buelens, CEO van Vitrol en lid van het dagelijks bestuur van de Vlaamse Waterweg, voldoet de ‘LNG London’ aan de nieuwste veiligheids- en operationele eisen.

Adrie Boxmeer