Nieuw bestuur betracht structureel winstgevende Oostendse haven

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

Het Oostends havenbestuur greep de voorstelling van de nieuwe raad van bestuur van de nv van publiek recht om de grote lijnen van zijn beleidsplan uit de doeken te doen.

Een kernpunt daarin is de ambitie om de haven “om te buigen naar een structureel winstgevend bedrijf”. In de voorbije zes jaar zat de haven viermaal met een verlies als eindresultaat opgezadeld. Dat de ferrybedrijvigheid wegviel, droeg daartoe bij.

Ook 2019 zal wellicht nog verlieslatend uitvallen. “Maar we timmeren aan de financiële omslag en willen zo snel mogelijk duurzaam winstgevend worden”, verklaart CEO Dirk Declerck.

Investeren

Dat is noodzakelijk om een proactief investeringsbeleid te kunnen voeren. Dat is een ander actiepunt op de lijst.

Het havenbestuur wil meer inkomsten genereren door nieuwe gebruikers aan te trekken naar de achterhaven. “Op Plassendale I is nog ruim vijftig hectare beschikbaar”, onderstreept Declerck. Ook uit Multitech wil Oostende meer halen. Dat dochterbedrijf, dat ontstaan is uit de eigen technische dienst en werkplaats van de haven, legt zich onder meer toe op onderhouds- en constructiewerken en ‘onshore services for offshore companies’. Multitech boekt nu “een zeer kleine winst”.

REBO

Welke investeringen op het prioriteitenlijstje van het havenbestuur staan, wou Declerck nog niet kwijt.

Bij de installatie van de nieuwe raad van bestuur viel wel te horen dat Haven Oostende het roer van REBO weer stevig in eigen handen wil nemen. Renewable Offshore Base Oostende is de entiteit die het grote offshoreplatform in de voorhaven beheert. Van daaruit gebeurt de installatie van de windmolenparken op het Belgische deel van de Noordzee.

Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, en Dirk Declerck treden toe tot de raad van bestuur van REBO.

Maar daar blijft het niet bij. Tommelein stak niet weg dat Haven Oostende meer grip wil krijgen op die belangrijke hefboom voor zijn eigen ontwikkeling. Die lijn wil de haven doortrekken in het aandeelhouderschap.

Momenteel bezit Haven Oostende slechts 15% van de aandelen in REBO. De Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV), waterbouwer DEME en aannemingsbedrijf Artes hebben respectievelijk 40%, 30% en 15% in handen.

De haven wil meer dan zijn huidige deel. Minstens 50%? “We zijn de studie aan het doen. We zijn daar ambitieus in”, antwoordde de burgemeester van de Ensorstad.

Werven

De acht andere ‘werven’ in het beleidsplan zijn: aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu; duurzame tewerkstelling; continuïteit; clusterwerking; onderzoek, incubatie, ontwikkeling en innovatie; het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van mens en maatchappij; het koesteren van erfgoed en patrimonium; en werk maken van een nieuwe bedrijfscultuur.

De haven blijft ook openstaan voor een nieuw ferryverhaal dat op een stevige basis gebouwd is. “We bekijken alle mogelijkheden.”

Jean-Louis Vandevoorde