Brabo haalt opnieuw concessie beloodsing en (af)meren binnen

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen

De vorige concessies, die begonnen vanaf 2011, lopen eind dit jaar af. Om de dienstverlening te blijven voorzien, organiseerde het Havenbedrijf Antwerpen een nieuwe marktbevraging voor zowel het beloodsen als het meren en ontmeren van zeeschepen in het Antwerpse havengebied. Uit deze marktbevraging kwam voor beide activiteiten de cvba Brabo naar voor als winnende kandidaat.

Tarieven stabiel

In de concessie worden de voorwaarden opgelegd waaronder deze activiteiten kunnen plaatsvinden in het havengebied. Voor de klanten van de haven van Antwerpen zullen er weinig operationele wijzigingen zijn. Vanwege de gespecialiseerde activiteiten en de schaalvoordelen kon per concessie slechts één kandidaat winnen. Binnen deze nieuwe concessies blijven de tarieven voor het meren en ontmeren behouden op het niveau van 2018. Ze worden zelfs iets goedkoper doordat het aparte, duurdere tarief, voor het meren en ontmeren op de Scheldeterminals wegvalt. Ook voor het beloodsen blijven de tarieven op een gelijkaardig niveau. Hier werd enkel een beperkte indexaanpassing van 2,25% toegepast.

Rob Smeets, directeur Nautische Operaties bij het Havenbedrijf: “We zijn zeer verheugd dat we met een betrouwbare ketenpartner een kwalitatieve dienstverlening kunnen garanderen naar al onze klanten toe en onze competitiviteit als haven kunnen verbeteren.”

“Blijven investeren in mensen en middelen”

Ronny Detienne, CEO van Brabo, laat optekenen: “We zijn uiteraard tevreden dat de permanente inzet van al onze medewerkers om een kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening te verzekeren, wordt beloond met de toekenning van de nieuwe concessies. De nu afgesloten concessieovereenkomsten geven ons de mogelijkheid om verder te blijven investeren in mensen en middelen, zodat we onze klanten een optimale dienstverlening kunnen blijven aanbieden aan een correcte prijs.”

Voor de 66-jarige Detienne moest het binnenhalen van de concessie het laatste grote wapenfeit worden. “Ik ben uiteraard erg tevreden met deze beslissing. Nu kan ik langzaamaan mijn afscheid beginnen voorbereiden. De lopende concessieonderhandelingen waren trouwens de reden dat ik nog minstens een jaar als CEO aan boord ben gebleven”, zegt Detienne in een reactie aan Flows. “We hebben hier met het hele team hard aan gewerkt, en ik wil ook mijn financieel en commercieel directeurs uitdrukkelijk bedanken voor de inspanningen. Deze overeenkomst komt er zonder noemenswaardige inleveringen en biedt ons de garantie dat we weer acht jaar verder kunnen werken.” 

Michiel Leen