Verontrustende evolutie faillissementen wegvervoerders in Brussel

De Brusselse transporteurs zijn oververtegenwoordigd in de meest recente faillissementscijfers. Volgens Febetra-directeur Philippe Degraef moet dit feit onderzocht worden, want de kilometerheffing zou hier een rol in kunnen spelen.

Uit de meest recente cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijken er slechts 58 vergunde transportondernemingen de boeken neergelegd te hebben gedurende het eerste semester 2016, tegenover 102 in dezelfde periode verleden jaar.

Volgens Degraef is deze forse daling bemoedigend. “Het is echter nog te vroeg om victorie te kraaien. Er is vandaag nog steeds een fundamentele vraag die zonder duidelijk antwoord blijft. Gaan de Belgische vervoerders erin slagen om de kilometerheffing te verteren, die zich voor de gemiddelde transportonderneming in een kostprijsverhoging van 8% vertaalt? En vooral in welke mate slagen ze er in om die meerkost integraal door te rekenen?”, zegt hij.

Brussels transportbedrijven

“Opvallend in de cijfers van de FOD Mobiliteit is het hoog aantal faillissementen (15 om precies te zijn) in Brussel”, aldus Degraef. “Met een aandeel van 25% in de faillissementscijfers, zijn de Brusselse transportondernemingen, die 6,8% van de Belgische transportsector vertegenwoordigen, duidelijk oververtegenwoordigd.”

“Hoewel nader onderzoek vereist is, zou de kilometerheffing wel eens de grote schuldige kunnen zijn. Transportondernemingen die in Brussel gevestigd zijn, zijn benadeeld. Zij worden zwaarder getroffen door de kilometerheffing, omdat deze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op gans het wegennet van toepassing is. In tegenstelling met hun Vlaamse of Waalse collega’s, dienen Brusselse transporteurs immers kilometerheffing te betalen van zodra zij hun privéterrein of privéparking afrijden”, aldus Degraef.

Einde van het jaar

“Het is nog te vroeg om te stellen dat de kilometerheffing met zekerheid met deze evolutie iets te maken heeft, maar het is zeker aangewezen om dat goed in de gaten te houden. Overigens verwacht ik pas tegen het einde van het jaar de volle impact van de heffing te meten zal zijn”, klinkt het verder.

“Wij verwachten echter dat er wel degelijk een impact zal zijn, omdat wij van talrijke leden horen dat zij het moeilijk hebben om de kilometerheffing integraal door te rekenen. Daarmee bedoel ik de ‘naakte’ kilometers en niet de voorfinanciering, de administratieve kosten, de lege kilometers, enzovoort. Vooral die laatste zijn voor de Brusselse transporteurs zeer duur”, aldus Degraef tot slot.