Spoorbonden met aangepast voorstel naar onderhandelingstafel

Vandaag legt het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het spoor tijdens de onderhandeling met de NMBS-directie een variant van het 'voorstel B' op tafel. Het gaat om de afschaffing van enkele officiële feestdagen en vermindering van kredietdagen.

Eerder deze week vonden al ‘technische’ vergaderingen plaats tussen de spoorbonden en NMBS-top. De erkende vakbondsorganisaties ACV/CSC Transcom en CGSP/ACOD hebben op basis van die bijeenkomsten en de voorstellen van de directie een objectieve evaluatie gemaakt om te komen tot de meest aangepaste formule voor het personeel.

De bonden gaan vandaag met een "aanvaardbare" variant van het 'voorstel B' naar de onderhandelingen.

Dat voorstel houdt in dat vanaf 2016 de officiële feestdag van 15 november vervalt en dat vanaf volgend jaar ook 2 november als officiële feestdag wordt afgeschaft. Daarbovenop komt er een vermindering van één kredietdag per 28 kalenderdagen ziekte.

Einde in zicht?

Er loopt nog een stakingsaanzegging van de CGSP voor de periode van 19 tot 26 juni. Als beide partijen vandaag tot een akkoord komen, kan er een einde komen aan een aantal turbulente weken bij het spoor waarbij niet alleen de reizigers maar ook de havens en de industrie zwaar getroffen werden.