Minder klachten over onterechte boetes kilometerheffing

Vlaanderen heeft sinds de invoering van de kilometerheffing in 2016 al 26.000 boetes opgelegd. Daarvan zijn er iets meer dan een derde geïnd. Bijna 16.500 boetes werden betwist. Volgens wegvervoerfederatie TLV neemt het aantal betwistingen sterk af.

Sinds de invoering van de kilometerheffing zijn zo’n 10.000 van de 26.000 uitgeschreven boetes geïnd. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts op een parlementaire vraag. In totaal leverde dat de Vlaamse schatkist 9,1 miljoen euro op. De overige boetes werden betwist. Ongeveer de helft daarvan zijn ondertussen afgehandeld. Volgens de minister is de verhouding tussen het aantal afgewezen en ingewilligde bezwaren ongeveer 50/50. Terwijl het aantal boetes verder stijgt, neemt het aantal betwistingen af volgens de minister.

Het merendeel van de boetes (23.600) werd geïnd via de portieken of de verplaatsbare controleapparatuur. Mobiele controleploegen van de Vlaamse belastingdienst schreven de overige boetes uit. Wat het aandeel is van Belgische en buitenlandse chauffeurs in de boetes is niet duidelijk. Voor die cijfers zijn de belastingdiensten van de verschillende gewesten bevoegd. Wat de inkomsten van de kilometerheffing betreft ligt de verhouding op 54% voor buitenlandse vrachtwagens en 46% Belgische.

Onterechte boetes

In totaal werden bijna 16.500 boetes betwist. “De boetes zijn het sluitstuk van het systeem. We herinneren ons nog de chaotische start van het systeem waarbij heel wat chauffeurs werden geflitst door een combinatie van een technisch mankement en de slechte werking van het controlesysteem. Heel wat van die boetes werden na motivering geseponeerd”, zegt Lode Verkinderen, secretaris-generaal van de wegvervoerorganisatie Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV).

Bewust overtreden

“Sommige chauffeurs overtreden de regels bewust. Via een ‘jammer’ ontlopen ze het signaal van de portieken. Het is terecht dat zij hogere boetes krijgen”, zegt Verkinderen. Sinds begin dit jaar gelden variabele boetes volgens de ernst van de overtreding. Ze variëren van 100 tot 1.000 euro per overtreding. “Dit systeem moet zijn sporen nog verdienen. Het is te vroeg om dit nu al te evalueren”, zegt hij.

Overheid onvoorbereid

Volgens Verkinderen bewijst het feit dat een groot aantal boetes vervallen is, dat de overheid onvoldoende voorbereid is. “Bovendien werken niet alle regio’s op dezelfde manier”, voegt hij eraan toe.

“Elke dag rijden 130.000 vrachtwagens over betalende wegen. Vermenigvuldig dat met 240 werkdagen per jaar, dan zijn een paar duizend boetes slechts een fractie van het verkeer. Van alle vrachtwagens is 99,5% gewoon in orde. Als ze toch worden geflitst gaat het ofwel om een administratieve vergetelheid of een obu-rekening die niet betaald is. TLV is voorstander van een efficiënt boetebeleid. Sinds de start van het systeem is al een lange weg afgelegd. Het aantal technische mankementen is sterk verminderd en hetzelfde geldt voor het aantal klachten van onze leden voor onterechte boetes”, besluit Verkinderen.

Koen Heinen